Hľadáme motorkárov, ktorí sú za život

V piatok 31. augusta 2012 príde na Slovensko ikona Panny Márie
Czestochowskej, ktorá v rámci projektu Od oceánu k oceánu putuje z
ruského Vladivostoku do portugalskej Fatimy. Jej cieľom je upozorniť na
potrebu chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť a podporiť
civilizáciu života a lásky. Prvou slovenskou zastávkou ikony bude Kostol
Sv. Rodiny v Petržalke v piatok 31. augusta o 15.00 hod. Odtiaľ poputuje do
Trnavy, na Staré Hory a ďalej po Slovensku. Podrobný program nájdete na
http://odoceanukoceanu.sk/putovanie-na-slovensku/.

Srdečne pozývame motorkárov pripojiť sa k putovaniu ikony na
Slovensku, v ktorejkoľvek časti púte. Prihlasovať sa môžete na
liptakovae@gmail.com alebo na 0904 738 411.

Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.