Fórum života za ochranu zdravia žien proti sterilizáciám

Poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová prichádza s návrhom bezplatných dobrovoľných sterilizácií, ktoré vníma ako spôsob antikoncepcie, ktorý môže zabrániť potratom. Podľa jej slov „trendy ukazujú, že čím liberálnejší je prístup, tým menšie je množstvo interrupcií,“ čo Fórum života vníma ako hrubé zavádzanie nekorešpondujúce so skúsenosťami z viacerých európskych krajín.  Poslankyňa navrhuje bezplatné sterilizácie pre osoby, ktoré majú minimálne štyri deti, a pre osoby staršie ako 35 rokov s minimálne tromi deťmi. Zákrok by sa v ich prípade plne uhrádzal z verejného zdravotného poistenia.

Fórum života zásadne nesúhlasí s tým, aby štát nútil všetkých občanov financovať sterilizačné programy prostredníctvom daní a odvodov. Ide o eticky sporné prostriedky, ktoré spôsobujú zámerné mrzačenie ľudského tela a umelo podporujú zisk zdravotníckych zariadení. Plodnosť ani tehotenstvo nie sú chorobou, a rovnako tak sterilizácia nie je liečbou. Nemožno ju teda vydávať za zdravotnú starostlivosť.

Samotná predkladateľka v lete 2012 ako štátna tajomníčka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny presadzovala podobný program pre sociálne marginalizované spoločenstvá, pod ktorými sa myslelo predovšetkým na Rómske obyvateľstvo. Preto sa Fórum života nemôže ubrániť pocitu, že navrhovanie takejto novely s cieľom zníženia pôrodnosti týchto občanov zaváňa rasizmom a diskrimináciou. Sterilizácia je veľmi vážny zákrok, pri ktorom dochádza prakticky k nezvratnému zničeniu plodnosti ženy alebo muža. Hrozí pritom, že zvlášť občania žijúci v sociálne zlých podmienkach nedostatočne porozumejú povahe úkonu a stanú sa tak obeťami nedobrovoľného alebo neinformovaného zákroku.

V súčasnej demografickej situácii, keď je na Slovensku úhrnná plodnosť na katastrofálne nízkej úrovni 1,4 dieťaťa na ženu, by štát nemal mrhať finančnými prostriedkami na znižovanie pôrodnosti. Vyšší počet detí nie je zvyčajne hlavnou príčinou zlej situácie ľudí žijúcich v sociálne neprimeraných podmienkach. Štát by mal skôr dbať na vytváranie podmienok pre zodpovedné viacpočetné rodiny, napríklad vhodnými daňovými úľavami a vytvárať vhodné predpoklady pre zvýšenie pôrodnosti v celej spoločnosti, keďže pôrodnosť je v súčastnosti výrazne pod záchovnou hodnotou 2,1 dieťaťa na ženu.

Fórum života vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyzýva poslancov NR SR, aby návrh SaS na zavedenie bezplatných sterilizácií nepodporili.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.