Częstochowská ikona začala svoje putovanie za ochranu života po Slovensku

Dňa 31. augusta kópia ikony Panny Márie Częstochowskej prekročila hranice Českej republiky a popoludní ju na jej prvej slovenskej zastávke – v bratislavskom Kostole Sv. Rodiny – privítal tamojší farár Ján Duc. „Cítime, že si nevieme pomôcť sami. Ona prichádza, aby nám pomohla k tomu, aby sme znovu prijali Boží plán, aby sme život prežívali v láske a v úcte jeden k druhému,“ povedal v rozhovore pre Rádio Lumen. Z Brna ikonu sprevádzal pravoslávny kňaz Libor Serafín Halík, ktorý je sám otcom veľkej rodiny. Pripomenul nesmierne množstvo detí, ktoré prišli a stále prichádzajú o život umelým potratom. Na Slovensku putovanie Panny Márie Częstochowskej organizuje občianskej združenie Fórum života. Jeho predsedníčka Marcela Dobešová vo svojom príhovore v Bratislave podotkla, že hrozba pre civilizáciu života a lásky má globálny rozmer: „Preto aj my, laici, ktorí sme zapojení do obrany života od počatia po prirodzenú smrť, si uvedomujeme, že sami nemáme šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnou civilizáciou smrti.“

Popoludnie v Kostole Sv. Rodiny bolo vyplnené modlitbami za život. Večernú svätú omšu o 19:00 celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Veriacim, ktorí sa na podujatí zhromaždili v hojnom počte, pripomenul, že Panna Mária je matkou života. „Stať sa otcom a matkou je niečo, čo presahuje čisto pozemské limity. Pozvanie k materstvu a k otcovstvu je Božie pozvanie, Božie povolanie a Božie poslanie,“ uviedol Mons. Haľko. V Bratislave sa s ikonou Božej Matky rozlúčil bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Slovami vyjadril pocity zrejme všetkých prítomných, keď povedal: „Táto ikona mimoriadne dýcha Božou prítomnosťou a láskou Matky Božej.“

V neskorších večerných hodinách ikona pokračovala do Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Trnave, kde ju privítal tamojší diecézny administrátor Mons. Ján Orosch, otcovia z Rádu sv. Pavla prvého pustovníka, ktorí farnosť Tulipán spravujú, ako aj veľké množstvo veriacich. Atmosféra, umocnená svetlom sviečok, sa niesla v duchu modlitby, prijatia a spolupatričnosti, pretože práve rád pavlínov spravuje aj pútnické miesto Jasná Hora v Poľsku, kde je uchovávaný originál ikony Panny Márie Częstochowskej. Po privítaní nasledoval celonočný program, v ktorom nechýbala modlitba svätého ruženca, akatyst k presvätej Bohorodičke, katechéza o ikone Częstochowskej Panny Márie, modlitba chvál, mládežnícka mariánska modlitba s pro-life rozjímaniami, mariánske neokatechumenátne spevy a modlitby, adorácia za rodiny, mariánske matutinum, hodinky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Celonočné bdenie vyvrcholilo rannou svätou omšou, ktorú celebroval správca farnosti Tulipán, P. Kazimierz Kogut. Následne ikona pokračovala v púti do Starých Hôr.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.