Niečo tu nepasuje

Šesť občianskych združení, ktoré ohlásili na 11. septembra 2012 zhromaždenie občanov za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy, sa dohodlo na spustení kampane „Niečo tu nepasuje“. Cieľom kampane je poukázať na fakt, že vďaka komplementárnemu dopĺňaniu muža a ženy je manželstvo nasmerované na plodenie a riadnu výchovu detí. Vďaka tejto výnimočnosti je prirodzené, že spoločnosť podporuje práve manželstvo a priznáva mu výnimočné postavenie.
Organizátori kampane, ktorá zhromaždením štartuje, plánujú širokej verejnosti priblížiť zmysel a prínos manželstva tak pre samotných manželov, ich deti, ako aj celú spoločnosť. Ostatné zväzky, ktoré nedosahujú kvalitu manželského zväzku, by nemali byť stavané na úroveň manželstva. Zavádzanie „manželstiev“ homosexuálov, alebo registrovaných partnerstiev, preto organizátori považujú za nesprávne.
Patrik Daniška, jeden z hovorcov kampane, pripomenul, že „manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti, a preto si zaslúži výsadné postavenie. Zavedenie registrovaných partnerstiev je krok proti tomuto výsadnému postaveniu manželstva. Chceme preto, aby vláda predložila ústavný zákon, ktorý ochráni definíciu manželstva ako trvalého zväzku muža a ženy, ako aj jeho výnimočné postavenie v spoločnosti.“
Organizátori pozývajú aj ďalšie združenia a všetkých občanov
, ktorí sa stotožňujú s cieľom ochrany výnimočného postavenia manželstva, aby prišli 11. septembra 2012 o 16:00 hod. pred budovu parlamentu vyjadriť svoj odmietavý postoj voči návrhu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

Patrik Daniška  a Ivan Lučanič
hovorcovia kampane „Niečo tu nepasuje“

V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte nám, prosím, na vyššie uvedené telefónne čísla.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.