Nemecko : Nové krvné testy prinášajú možnosť eugenických postupov v rámci prenatálnej diagnostiky

Krvné testy, ktoré majú odhaľovať riziko poškodenia plodu genetickými ochoreniami, vyvinuté biotechnologickou spoločnosťou Life Codexx, spôsobili v Európe veľkú kontroverziu.
Počas mesiaca august mali byť testy postupne predstavené v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku.
Jedná sa o mimoriadne eticky spornú metódu prenatálnej diagnostiky, ktorej cieľovou skupinou sú tehotné ženy od dvanásteho týždňa gravidity nahor a má rozšíriť možnosti odhaľovania plodov s rizikom postihnutia genetickými ochoreniami, v danom prípade predovšetkým Downovým syndrómom. 
Napriek týmto faktom sa však samotní zástancovia metódy z radov lekárov vyjadrili, že nenahradí amniocentézu* a bude len ďalšou paralelnou metódou.
Dosah využívania tohto spôsobu diagnostiky je však predvídateľný – ešte väčší nárast potratov potenciálne postihnutých nenarodených detí. Podľa dnešných štatistík sa 90 % týchto detí nikdy nedožije svojho narodenia.
Možnosť schválenia tejto metódy pobúril aj organizácie pre pomoc ľudom s Downowým syndrómom. Ich predstavitelia sa vyslovili, že postupne môže dôjsť k úplnému odstráneniu týchto ľudí, samozrejme násilnou cestou.
Výrazný nesúhlas vyjadril aj viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn a ďalší zástupcovia pro-life organizácii, obávajúci sa návratu eugenických praktík do nemecky hovoriacich krajín v Európe.       

* AMNIOCENTÉZA – je často využívaná metóda prenatálnej diagnostiky, pri ktorej sa žene cez brucho aplikuje špeciálna odberová ihla do maternice a následne sa odoberie pod kontrolou ultrazvuku z amniovej dutiny plodu plodová voda. V mnohých prípadoch je cieľom tejto metódy odhaliť poškodenie plodu, pričom žena je následne konfrontovaná s nabádaním k súhlasu s potratom. Samotné vyšetrenie tiež nesie so sebou možnosť komplikácii, ako napríklad poškodenie plodových obalov s následným spontánnym potratom a rovnako aj riziká pre organizmus ženy v podobe vnútromaternicovej infekcie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.