Rozlúčka s ikonou a jej odovzdanie do Maďarska

V sobotu ráno, 8. septembra, dorazil do Ľutiny Lech Kowalewski so synom z Gdanska, aj s novým prívesom pre ikonu, ktorý mal už štyri kolesá. Svätá liturgia v Bazilike minor v Ľutine pri príležitosti púte mladých sa začala o 10.00 hodine, slúžil ju prešovský arcibiskup Ján Babjak spolu s asi 40 kňazmi. Vo svojej homílii srdečne privítal Częstochowskú ikonu – „Kráľovnú Poľska“ a hovoril o znamení jej materinskej lásky, že „prišla medzi svoje deti s jasným posolstvom záchrany života.“ Otec arcibikup nazval putovanie ikony „veľkým aktom viery vo víťazstvo Bohorodičky,“ v zmysle názvu „Nepobedimaja Pobeda – Neporaziteľné víťazstvo“, ktorý nesie na východe. Podľa jeho slov, „ochrancovia života si uvedomujú, že sami nemajú šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnym duchom dnešnej doby, ktorý rozsieva smrť. Žiadajú o pomoc Matku Božiu, ktorá chránila život svojho Syna a chce chrániť aj dnes ženy pred týmto hrozným hriechom, pred potratom. Veď ona rozšliapala hlavu odvekého vraha. Ona zvíťazila nad zlým, jej sa hriech nedotkol. Svojou panenskou trvalou čistotou chce chrániť čistotu dnešných mladých ľudí, chlapcov a dievčat, i dnešných manželov.“ Arcibiskup povzbudil všetkých prítomných, aby nikdy nezaútočili na nevinný život, ale aby ho chránili a pričinili sa tak o „hrdinské víťazstvo života nad smrťou.“

O 11-tej prišiel do Ľutiny zástupca pro-life hnutia z Maďarska, Imre Téglásy so sprievodom, aby prevzal štafetu púte ikony. Pred bazilikou rozdával obrázky ikony s modlitbou v maďarčine a vybral maďarskú zástavu s logom za život uprostred, s vyobrazením písmen alfa a omega a obrázkom ľudského plodu. Po skončení liturgie sa veriaci v Ľutine s ikonou rozlúčili a slovenský organizačný tím ju odprevadil až za hranicu. Sprievod na čele s Imrem Téglásym sa veľkou rýchlosťou ponáhľal do prvého cieľa ikony u našich južných susedov – malej dedinky Olaszliszka. Príchod k tamojšiemu rímskokatolíckemu kostolu bol pokojný a slávnostný, pred chrámom čakali traja kňazi a množstvo veriacich. Po ďalšej zastávke v gréckokatolíckom kostole ikona ešte v to isté popoludnie putovala do Debrecénu. Zástupcovia slovenskej strany, Fóra života, unavení, ale šťastní a spokojní s dovŕšenou misiou, sa pobrali domov a pozitívne hodnotili nielen priebeh putovania na Slovensku, ale aj živý záujem veriacich o problematiku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť takmer na všetkých navštívených miestach. Organizátori projektu zo srdca ďakujú všetkým, ktorí ho podporili modlitbou alebo aj priamou účasťou a podporou počas putovania.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.