Kultúra života – kultúra pre život

Konferencia biskupov Slovenska a Fórum života srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu s názvom Kultúra života – kultúra pre život. Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia 2. svetového kongresu za život v Bratislave a 15. výročia okrúhleho stola o demografickej situácii v SR. 

V roku 1992 na svetovom kongrese za život  v Bratislave vystúpili také osobnosti svetového pro-life hnutia akými boli Dr. Bernard Nathanson z USA, autor svetoznámeho filmu o realite potratu s názvom Nemý výkrik či Prof Jérome Lejeune, nositeľ  Nobelovej ceny za objavenie príčiny Downowho syndrómu. Konferencia bude príležitosťou obzrieť sa za dvadsaťročným vývojom na Slovensku a vo svete, ale taktiež nahliadnuť do perspektív budúcnosti. Organizátori pozývajú všetkých záujemcov, ale zvlášť je to jedinečná príležitosť pre mladých oboznámiť sa s historickým vývojom kultúry života za posledných 20 rokov.    

Konferencia sa uskutoční dňa 27. októbra 2012 v Bratislave. Záujemci z radov organizácií majú možnosť prihlásiť sa s posterom, takisto bude možnosť zúčastniť sa na výstave literatúry a aktivít MVO. Informácie o registrácii a programe sú v priložených prílohách.


Program konferencie

Registrácia

Abstrakt

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.