Upozornenie na výstavu porušujúcu ľudskú dôstojnosť

Fórum života upozorňuje občanov Slovenska na výstavu „The Human Body Exhibition“, ktorá hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť človeka. Upozorňujeme predovšetkým rodičov školopovinných detí, ale aj pedagógov pôsobiacich na školách, aby nepodľahli cielenej reklame, v ktorej sa samotný človek stal predmetom biznisu a bojkotovali túto výstavu.

Výstava, ktorá prebieha v termíne od 24. 8. 2012 do 25. 11. 2012 v bratislavskej Inchebe, je tvorená „exponátmi“, ktoré pozostávajú z reálnych ľudských tiel upravených metódou „plastinácie“. Telá sú figurované v rôznych pozíciách, upravené z veľkej časti bez pokožky tak, aby boli vidieť vnútorné tkanivá, najmä svalové.
Sme presvedčení, že takéto prezentovanie mŕtvol je z viacerých dôvodov neetické. Spomenieme aspoň tie najhlavnejšie výhrady:
– ľudské telo nemôže byť zdrojom zisku,
– s ľudským telom sa nesmie nakladať spôsobom odporujúcim ľudskej dôstojnosti,
– vyvstávajú pochybnosti o dobrovoľnosti „darcov“ pre úpravu ich tela po smrti,
– údajný výchovný charakter „výstavy“ je veľmi sporný, keďže na výstave úplne absentuje etický rozmer a ľudské telo je predstavované ako „exponát“ – vec. 

Kompetentným úradom už boli vznesené námietky voči konaniu výstavy, ktoré už začali aj konať. Avšak každý môže urobiť aspoň tú vec, že danú výstavu nenavštívi a ochráni pred jej návštevou aj svoje deti.


 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.