Dánsko, Írsko: Priamy potrat nie je nikdy potrebný pre záchranu zdravia matky !

Rozsiahla štúdia, realizovaná v Dánsku na vzorke takmer pol milióna žien tehotných v rozmedzí 24 rokov potvrdila, že pôrod je vždy bezpečnejší ako potrat a umelé ukončenie tehotenstva nie je pre zdravie ženy nikdy potrebné.
Záver potvrdili aj lekári na medzinárodnom sympóziu v írskom Dubline.
Vedci v prípade dánskej štúdie skúmali rozdiel medzi rizikom úmrtia ženy pri potrate v ranom štádiu a v neskorom a následne údaje porovnávali so ženami, ktoré dieťa vynosili na vzorke 463 473 žien.
Zo žien tehotných v rozmedzí rokov 1980 až 2004, ktorých záznamy boli skúmané, zomrelo do súčasnosti 2238.
Najzávažnejšie riziko úmrtia v blízkej dobe od potratu zaznamenali autori štúdie pri ženách, ktoré umelo potratili v prvom trimestri – od 180 dní od zákroku (o 84% vyššie riziko smrti) do desiatich rokov (o 39%).
Riziko smrti vyššie až o 331% jeden rok po zákroku bolo zaznamenané pri ženách podstúpivších interrupciu po 12. týždni tehotenstva, po uplynutí 10 rokov od zákroku bolo zistené o 141% vyššie riziko ako pri ženách, ktoré porodili.
Výskum na základe svojich výsledkov poprel v spoločnosti často prijímané tvrdenie, že potrat je všeobecne bezpečnejší ako pôrod. 
Medzinárodné lekárske sympózium v Dubline sa uznieslo, že samotný potrat nie je pre záchranu zdravia matky nikdy potrebný a treba dôsledne rozlišovať medzi úmyselnou interrupciou a zákrokmi, ktorých cieľom je záchrana zdravia či života matky a len sekundárne, neželane, môžu viesť k úmrtiu nenarodeného dieťaťa.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.