Kanada, Ontário : Ohrozená sloboda slova, katolícki učitelia musia konať proti svedomiu !

Vážnu hrozbu pre katolícke školy predstavuje nový regionálny zákon, predstavený ministerkou školstva provincie Ontário Laurel Broten.
Vyhlásenie ministerky, že katolícke školy v provincií nesmú učiť o potrate ako o morálnom zle, môže znamenať devalváciu ich samotného poslania a nemožnosť ohlasovať skutočné evanjeliové hodnoty.

Mons. Shenan Bouquet, prezident najväčšej medzinárodnej pro-life organizácie Human Life International vyjadril obavy, aby sa predpis nedostal do stavu, kedy každé slovo, čo i len náznakom sa odkláňajúce od požadovaného výkladu, bude trestané. „Musíme byť vnímaví, aby sme nedali nenápadne vznikajúcemu totalitarizmu žiadnu šancu“ , povedal Bouquet. Pripomenul aj príklad ôsmich mučeníkov, ktorí ohlasovali evanjelium v Severnej Amerike v sedemnástom storočí a vyzval všetkých ľudí dobrej vôle, aby boli pripravení, že hlásanie blahozvesti si môže vyžiadať veľké obety.
Podľa nového predpisu školy nesmú učiť ani o homosexualite ako o nezriadenom spôsobe života, keďže „homosexuálne cítiaci žiaci majú právo navštevovať katolícke školy a zároveň nečeliť konfrontácií ich životného štýlu.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.