Konferencia v Bratislave na tému „Kultúra života – kultúra pre život“

V Bratislave sa 27. októbra konala medzinárodná konferencia s názvom Kultúra života – kultúra pre život. Vystúpili na nej odborníci z viacerých krajín venujúcich sa podpore a ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, predstavitelia spoločenského, akademického a náboženského života. Zastúpenie mal aj Vatikán v podobe dvoch osobností – predsedu Pápežskej rady pre rodinu arcibiskupa Vincenza Pagliu a sekretára Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. Jean-Marie Musivi Mupendawatua. Podujatie sa konalo pri príležitosti 20. výročia 2. svetového kongresu za život v Bratislave a 15. výročia okrúhleho stola o demografickej situácii v SR. 

Konferencia je veľkou príležitosťou pripomenúť si mnohé dobré aktivity, ktoré sa za dvadsať rokov v oblasti šírenia kultúry života uskutočnili, povedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Upozornil však aj na ťažkosti, ktorým čelia dnešné slovenské rodiny. „Ešte nikdy nebolo toľko rozvodov, ešte nikdy sa nerodilo toľko nemanželských detí, ešte nikdy sa na Slovensku nepoužívalo toľko antikoncepcie a ešte nikdy nebolo toľko skrytých abortov ako v týchto rokoch,“ konštatoval predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Táto „kultúra smrti“ sa podľa neho nezmení zo dňa na deň na kultúru života. Tá sa dá rozvíjať iba vtedy, ak budeme podporovať život v celej jeho šírke. Aktívne tento názor podporil i arcibiskup Vincenzo Paglia, ktorý vo svojom vystúpení varoval pred individualistickou a materialistickou mentalitou dnešných ľudí. Sympózium označil za „mimoriadnu príležitosť“ ukázať „krásu a silu evanjelia života“. „Ak sa evanjelium života nestane životom, tak zostane zbytočné ako soľ, ktorá zostane v soľničke, dodal arcibiskup a poukázal na to, že našou veľkou úlohou je trošku ochutiť  život, ktorý prežívame. „II. vatikánsky koncil žiada všetkých kresťanov dneška, aby boli mučeníkmi, teda svedkami, ktorí dlávajú život. Od niektorých to žiada až po preliatie krvi, ale od všetkých žiada, aby žili svoj život nie pre seba, ale pre iných,“ uzavrel Mons. Paglia svoj príspevok na konferencii.

Podujatie zosumarizovalo aj dianie v oblasti kultúry života a pro-life aktivít na Slovensku v uplynulých 20 rokoch. Rečníci zo Slovenska i zahraničia charakterizovali hlavné problémy a ich riešenia v oblastiach, ako napríklad demografický vývoj, rodina a manželstvo, či eutanázia. Nevyhli sa ani vybraným témam o bioetike, agende „sexuálneho a reprodukčného zdravia“ či „sexuálnej výchove“. Marcela Dobešová, predsedníčka občianskeho združenie Fórum života, predstavila chronológiu pôsobenia mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. “ Vyše 150 účastníkov konferencie sa tiež zapojilo do neformálnych diskusií o možnostiach spolupráce v prospech kultúry života na Slovensku, ale aj v európskom a globálnom kontexte. Poukázali tiež na potrebu presadenia systémových riešení v prospech kultúry života na Slovensku. Ide napríklad o potrebu prijať komplexný Národný program na ochranu a rozvoj rodiny. „Jedným z cieľov konferencie bolo predstaviť mladej generácii to, čo sa v tejto sfére podarilo dosiahnuť, pretože počas uplynulých 20 rokov sa urobilo veľa na vedeckej, bioetickej, politickej i spoločenskej úrovni,“ povedal Marek Michalčík, podpredseda Fóra života, ktoré konferenciu spoluorganizovalo s KBS a Ústavom zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Ako však dodal, podujatie sa sústredilo nielen na hodnotenie minulosti, ale aj na „načrtnutie strategickej vízie pre budúcnosť.“

Pred sálou, kde vystupovali rečníci, nechýbali umelecké diela, ktoré predstavili myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Osobitnú inštaláciu predstavovala medzinárodne známa socha Jána Mathé pod názvom „Plod života“ (1977) a návrh „Pamätníka nenarodeným deťom a ich mamám“ od Martina Hudáčka, ktorého inštalácia sa pri príležitosti spomínaných výročí pripravuje v Bratislave. Program konferencie vyvrcholil svätou omšou a koncertom „Za život – Pro-life“. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.