Gabriele Kuby – nemecká sociologička na Slovensku o láske a ideológii rodovej rovnosti

V dňoch 16. – 17. novembra navštívi Slovensko nemecká sociologička Gabriele Kuby. Už niekoľko rokov sa ako publicistka a lektorka venuje téme globálnej sexuálnej revolúcie, ktorá sa usiluje o zmenu najskrytejšieho jadra našej spoločnosti – rozplynutie identity muža a ženy a zdeformovanie rodiny.

Na príkladoch z Nemecka Gabriele Kuby ilustruje, aké rozsiahle sú negatívne dôsledky nášho „moderného“ sexuálneho zmýšľania a konania. Varuje pred nebezpečenstvom politiky OSN a EÚ o rodovej rovnosti, kde sa odlišnosť interpretuje ako nerovnosť a tá je chápaná ako nespravodlivosť. Relativizujú sa prirodzené zákony a hodnoty, na ktorých sú založené manželstvo, rodina, výchova, otcovstvo a materstvo. Pomaly neexistuje oblasť života, ktorú by táto nová ideológia neovplyvňovala – zákonodarstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálny systém a ostatné.

Gabriele Kuby úprimne a vecne argumentuje v prospech kultúry života. Ukazuje slepú uličku, do ktorej sa dostáva súčasná spoločnosť a ponúka východisko v opätovnom návrate ku kresťanským hodnotám.

Viac informácií k tejto téme, program návštevy, aj možnosť registrácie na seminár nájdete na stránke www.kuby.sk.

Plagát s programom na piatok

Plagát s programom na sobotu

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.