Praha : Otvorili unikátne centrum

Nové Centrum fetálnej medicíny otvorili pri Ústave starostlivosti o matku a dieťa v Prahe-Podolí.
Pracovisko je prvým svojho druhu v celej Českej republike a zamerané bude na liečbu detí pred narodením, trpiacich poruchami vývoja alebo vrodenými vývinovými chybami.
Centrum bude uskutočňovať diagnostiku a liečbu závažných vývinových chýb plodu v maternici a tiež chirurgické úkony vo vybraných prípadoch.
Doc. Mudr. Jaroslav Feyereisl, riaditeľ Ústavu starostlivosti o matku a dieťa sa vyjadril, že fetálna chirurgia prináša neoddiskutovateľné dobro nielen pre plod, ale aj pre psychiku matky, keďže snahou tamojších odborníkov je skutočné liečenie a zlepšenie prognózy nenarodeného dieťaťa a nie nabádanie matky k súhlasu s ukončením tehotenstva interrupciou. 
Pracovisko disponuje špičkovým prístrojovým vybavením pre presnú diagnostiku ochorenia plodu, inštrumentáriom pre chirurgickú liečbu plodu ako aj kvalitne vybavenou jednotku intenzívnej staroslivosti pre novorodencov vo vážnom stave, kde sa budú lekári starať o novonarodené deti ohrozené na živote. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.