Informácie k posielaniu príspevkov za Sviečku za nenarodené deti

Získané dobrovoľné príspevky zašlite, prosím, na číslo 5033357295/0900 s VS (variabilný symbol): 2012 a odkazom pre adresáta – Názov farnosti + Vaše meno. Ak ste si objednali sviečky aj s nálepkami (variant A)  pošlete vyzbieranú sumu. Ak ste si objednali len samolepky (variant B), pošlete vyzbieranú sumu, od ktorej odpočítate náklady na sviečky. Prijatie sumy si môžete skontrolovať priebežne na našej stránke (sekcia Projekty), kde nájdete aj vyhodnotenie projektu.

Čo so zvyšnými sviečkami a materiálmi?
Variant A
Necháte si ich do ďalsieho roka.
Variant B Ak ich nemáte kde uskladniť, tak ich môžete vrátiť do Fóra života na Heydukovu 14 v Bratislave.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.