Kampaň „Mladí za rodinu“

V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam „tradičného modelu“ rodiny a hľadať „nové modely“. Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku si uvedomili vážnosť súčasnej situácie a potrebu primerane na ňu reagovať.
Preto všetkých pozývajú zapojiť sa do kampane „Mladí za rodinu“, ktorá začne na Deň študenstva /17. novembra/ a potrvá do sviatku Sv. rodiny /30. decembra/. Vyjadrením tejto šesťtýždňovej kampane bude nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom, ale predovšetkým modlitbová reťaz. Vo večerných hodinách sa ľubovoľnou modlitbou prepojíme a počas týchto dní sa budeme spoločne modliť na nasledovné úmysly:

17. 11. – 25. 11.: za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
26. 11. – 2. 12.: za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny
3. 12. – 9. 12.: za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
10. 12. – 16. 12.: za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
17. 12. – 23. 12.: za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny
24. 12. – 30. 12.: za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín

Veríme, že aj vďaka modlitbe každého z nás sa naše rodiny na Slovensku stanú súdržnejšími a požehnanejšími od Pána a takto prispejú k potrebnej obnove spoločnosti aj Cirkvi!

Lucia Klučárová a Ondrej Šmidriak (členovia prípravného tímu stretnutia vysokoškolákov Akadem 2012)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.