V Banskej Bystrici sa hovorilo o kultúre života a pseudokultúre smrti

V Banskej Bystrici dostala v sobotu 10. novembra priestor problematika pro-life. Občianske združenie Fórum života v spolupráci s Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu pripravilo pre odbornú verejnosť seminár s názvom Kultúra smrti verzus kultúra života. V prednáške odborníci poukázali aj na to, že pseudokultúra smrti sa netýka iba jednej oblasti ľudského života, ale zasahuje takmer všetky. Organizátori pozvali štyroch odborníkov z radov lekárov, bioetikov, politikov a kňazov. Tí sa zaoberali východiskami oboch kultúr a oblasťami, ktoré zasahujú, ako napríklad zdravotníctvo či ekonomiku. Poukázali tiež na zmeny v legislatíve a zmeny myslenia v danej oblasti od roku 1989.

Jednou z prednášajúcich odborníčok bola aj Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorá hovorila o tom, aké kroky sa robia v súvislosti s advokáciou kultúry života alebo proti nej v oblasti politiky. Okrem Anny Záborskej prispeli svojimi postrehmi aj detský lekár MUDr. Andrej Hrádocký, bioetik Jozef Glasa a Ján Vígľaš, rektor Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Podľa podpredsedu Fóra života Mareka Michalčíka bolo cieľom seminára poskytnúť komplexný pohľad na problematiku kultúry života a pseudokultúry smrti tak, aby ľudia neprepadali pesimizmu, ale usilovali sa o zmenu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.