Chystá sa konferencia „Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine“

V dňoch 30. novembra – 1. decembra sa v účelovom zariadení Vlády SR v Častej Papierničke uskutoční medzinárodná konferencia „Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine“. Cieľom podujatia je príprava na slávenie 20. výročia Medzinárodného roka rodiny v súlade so zámermi OSN, pohľady na tému aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita v európskom kontexte, otvorenie aktuálnych tém rodinnej politiky v SR. Hovoriť sa bude o témach ako príprava detí a mládeže na zakladanie rodiny, rodina ako zdroj ľudského potenciálu, pomoc dysfunkčným rodinám, ekonomický prínos vzťahovo zdravých rodín, či legislatíva a jej dopad na rodinu a manželstvo.

Medzi pozvanými zahraničnými hosťami sú:
Renata Kaczmarska
, OSN Programme on the Family
Jürgen Liminski, riaditeľ Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie, Nemecko
Gregor Hochreiter, Oekonomika – Institut für angewandte Ökonomie und christlich-abendländische Philosophie, Rakúsko
Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Česká republika
Ladislav Ilčič, predseda GROZD, Chorvátsko

Prihlásiť sa je možné do 23. novembra 2012. Účastnícky poplatok je 10 eur (dôchodcovia a študenti polovica, poplatok za nocľah 10 eur).

Kontakt: Katarína Hulmanová – family@slovanet.sk, tel. +421903783229.
Viac informácií: www.family-sk.sk.

Pozvánka na stiahnutie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.