Z Veľkej Británie ikonu vyprevadili aj Rytieri sv. Kolumbána

Po 885 míľach/1424 kilometroch sa 16. novembra ikona Panny Márie Czestochowskej rozlúčila s Veľkou Britániou. Počas putovania v tejto krajine sa pri organizácii angažovali Rytieri sv. Kolumbána, najmä pokiaľ išlo o pomoc pri preprave. Táto skupina katolíckych mužov vo veku od 16 do 90 rokov, ktorá vznikla v roku 1933 v škótskom Glasgowe, aby pomáhala pri šírení sociálneho učenia Katolíckej cirkvi, sa zhostila svojho poslania so cťou. Sprevádzali ikonu hrdo oblečení v uniformách a prispeli tak k vážnosti celkového vnímania púte. Rytieri v Spojenom Kráľovstve sú členmi Medzinárodného spoločenstva katolíckych rytierov, ktorého členmi sú aj Kolumbovi rytieri z Írska a z USA. Počas celého putovania po Anglicku a Škótsku, ktoré trvalo od 6. do 16. novembra, kedy bola ikona Božej Matky odovzdaná do Írska, sprevádzal jednotlivé zastavenia veľký záujem veriacich, ktorí stáli aj pri okraji ciest v úcte so zopnutými rukami. V Írskej republike púť organizuje hnutie „Rodina a život“, v Severnom Írsku „Vzácny život“ – obe sú veľkými pro-life organizáciami, ktoré sa angažujú v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Tzv. „zelený ostrov“ ikonu bude hostiť do 26. novembra, so zastaveniami v mestách Belfast, Ballymena, Limavady, Knock, Galway, Dublin a Cork.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.