Fórum života ďakuje za účasť na kampani Sviečka za nenarodené deti 2012

Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, či už ako organizátori, finančným príspevkom alebo modlitbou. K 7. decembru 2012 sa podarilo vyzbierať 54 040,77 eur. Zapojilo sa okolo 330 dobrovoľníkov a vyše 497 subjektov – rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností s filiálkami, Spolok sv. Vojtecha, Lúč, Dobrá kniha v rôznych častiach krajiny, Predajňa sv. Františka v Bratislave, niekoľko základných a stredných škôl a dokonca nemocnica v Žiline. Poďakovanie patrí aj jednotlivcom, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a napriek zložitej situácii spôsobenej ekonomickou krízou prispeli do zbierky. Spolu bolo v tomto roku distribuovaných 91 773 sviečok.

Pre farnosti, ktoré výťažok zo zbierky ešte neposlali, platia nasledovné údaje:
Získané dobrovoľné príspevky zašlite na číslo 5033357295/0900, VS (variabilný symbol): 2012, odkaz pre adresáta: Názov farnosti + vaše meno. Ak ste si objednali sviečky aj s nálepkami, pošlite vyzbieranú sumu. Ak ste si objednali len samolepky, pošlete vyzbieranú sumu, od ktorej odpočítate náklady na sviečky. Prijatie sumy si môžete skontrolovať priebežne na našej stránke (sekcia Projekty), kde nájdete aj vyhodnotenie tejto kampane. Vyzbierané peniaze budú použité na financovanie projektov Fóra života, zameraných na podporu rodiny a ochranu života. Vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí sa zjednotili v modlitbe za deti, ktoré sa nemohli narodiť, pretože zomreli pri potrate, a rovnako aj mediálnym partnerom, ktorí s nami na kampani Sviečka za nenarodené deti 2012 spolupracovali: Rádiu Lumen, TV Lux, Katolíckym novinám, Duchovnému pastierovi, časopisom Zrno a Slovo, Tlačovej kancelárii KBS a portálom Výveska.sk a Postoy.sk.


Podrobný rozpis príspevkov k 7. 12. 2012 nájdete TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.