Projekty Zachráňme životy a Poradňa Alexis oslavujú narodeniny

Dva projekty konkrétnej pomoci v rámci Fóra života zamerané na ochranu života a pomoc tehotným ženám a matkám v núdzi oslavujú 6. decembra svoje narodeniny. Poradňa Alexis má za sebou už tri roky fungovania, počas ktorých jej pracovníci riešili celkovo 359 prípadov, z toho 154  v aktuálnom roku 2012. „Okrem nečakaných tehotenstiev išlo o prípady týraných žien, gynekologické problémy, zdravotné problémy počas tehotenstva, zvýšil sa počet poradenstiev v oblasti popotratového syndrómu u žien po spontánnom, ale aj umelom potrate,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Zuzana Kiňová. Do poradne sa ozývali aj muži, ktorí chceli riešiť nečakané tehotenstvo svojej partnerky, prípadne poprosili o pomoc v boji za život svojho dieťaťa, nakoľko priateľka bola rozhodnutá pre umelý potrat. Vek žien sa pohyboval medzi 14 – 42 rokov. Do projektu sú zapojení odborníci z oblasti sociálnej práce, gynekológie, psychológie, psychiatrie a ďalších odborov, ktorí pracujú pre poradňu bez nároku na honorár. Kontakt: poradna@alexisporadna.sk; tel. 0911 350 200 a 0917 350 200.

Projekt Zachráňme životy funguje presne päť rokov. Fórum života vďaka nemu pomáhalo najskôr matkám bez strechy nad hlavou, ktoré čakali dieťa alebo už mali viac detí. Neskôr svoju činnosť rozšírilo aj na nevyhnutnú pomoc pre ženy v domácnosti. Nové prípady do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácii a jednotlivcov, ale i na vlastnú žiadosť. Za celú dobu fungovania projekt Zachráňme životy riešil 1072 prípadov. „Do konca novembra 2012 sa nám podarilo pomôcť 67 ženám a zachránili sme 55 detí. Z tohto počtu 53 detí zostalo pri svojich matkách,“ uvádza koordinátorka projektu Mária Demeterová. Narodeniny slávené presne 6. decembra majú zvláštnu symboliku. Synonymom pôsobenia sv. Mikuláša, ktorého sviatok v tento deň slávime, bola štedrosť a práve na štedrosti darcov je postavený aj tento projekt, ktorý je financovaný výlučne z finančných príspevkov ľudí dobrej vôle. Pravidelne i jednorazovo je možné prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. „Všetky vyzbierané peniaze do posledného centu sú určené na priamu pomoc ženám v núdzi,“ dodáva Mária Demeterová. Viac na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.