Filipíny : Nový zákon o reprodukčnom zdraví

Filipíny vykročili po schválení novely zákona o reprodukčnom zdraví v národnom kongrese na cestu šírenia kultúry smrti a protirodinnej politiky.
Návrh bol oboma komorami kongresu prijatý v uplynulom týždni a čaká sa už len na podpis prezidenta Benigna Aquina, aby vstúpil definitívne do platnosti.

Pokusy zmeniť filipínsku legislatívu, zabezpečujúcu ochranu života od počatia a zakazujúcu potrat z akýchkoľvek dôvodov, sa objavili aj v minulosti, no vďaka veľkému úsiliu pro-life organizácií a cirkevných predstaviteľov sa ich podarilo vždy zablokovať.
Proti súčasnému návrhu razantne vystúpili filipínski biskupi, ktorí upozorňujú aj na porušovanie ústavy krajiny, nakoľko služby reprodukčného zdravia budú musieť byť poskytované bez ohľadu na výhradu vo svedomí zdravotníkov a ich odmietnutie bude môcť byť trestané pokutou, či dokonca väzením. Antikoncepcia a potratové prostriedky budú financované z peňazí daňových poplatníkov.

Do škôl sa má zaviesť sexuálna „výchova“ a dokonca sa ustanovuje povinnosť pre páry navštíviť pred uzatvorením manželstva poradňu pre plánovanie rodiny, kde im bude udelený certifikát, na základe ktorého sa budú môcť zosobášiť. Smutným faktom je, že proces so snahou zmeniť legislatívu sa uskutočnil pod tlakom inštitúcií OSN, pre ktoré je doterajšia filipínska právna úprava tŕňom v oku. Neraz musela krajina čeliť vyhrážaniu sa z ich strany, ak nelegalizuje potraty a nesprístupní antikoncepciu, čo odmietne liberálnu sexuálnu výchovu.
Mons. Shenan Bouquet, prezident najväčšej medzinárodnej pro-life organizácie Human Life International, označil schválenie novely za „čierny deň pre Filipíny i celý svet“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.