Vyhlásenie KDH k registrácii potratových tabletiek

KDH s vážnym znepokojením prijalo správu, že na Slovensku boli po prvýkrát registrované potratové tabletky.   Vnímame to aj ako prejav nezodpovedného postoja k ochrane života zo strany vlády SMERu. Predseda vlády SR  Róbert Fico a ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská nesú plnú politickú a morálnu zodpovednosť za uvoľňovanie dostupnosti potratov a za oslabovanie kultúry života na Slovensku. Neobstoja tvrdenia MZ SR, ktoré sa vyhovára na Európsku liekovú agentúru.
Registráciu príslušnej potratovej tabletky vykonal nie „Brusel“, ale slovenský  Štátny ústav pre  kontrolu liečiv so sídlom v Bratislave, za ktorého činnosť zodpovedá ministerka zdravotníctva.  A za činnosť jednotlivých ministrov vlády SR nesie  politickú zodpovednosť jej premiér.V Českej republike sa o registrácii potratovej tabletky vedie niekoľkomesačná spoločenská diskusia. Na Slovensku prebehol tento proces potichu, bez diskusie. Vláda sa bojí diskusie o citlivých témach a skôr nadbieha záujmom lobistických skupín, ktoré  na obchodovaní s tabletkami budú profitovať.Vyzývam kompetentné orgány v Slovenskej republike, aby okamžite obmedzili dostupnosť týchto tabletiek. Demografický rast na Slovensku by mala vláda podporovať, nie naopak. Štát by svojimi opatreniami nemal však ani riskovať životy a zdravie žien, ktoré sa rozhodnú pre ukončenie tehotenstva. Ministerstvo zdravotníctva by preto malo okamžite vydať odborné usmernenie o narábaní s týmito produktmi potratového priemyslu, aby bolo zabezpečené užitie tabletky výhradne pod dohľadom lekára tak, aby prípadným užitím mimo zdravotníckeho zariadenia nebol ohrozený život alebo zdravie matky.
V súčasnej dobe, kedy na Slovensku a v Európe pociťujeme  dôsledky  nepriaznivého demografického vývoja, sú aj z ekonomicko-sociálneho hľadiska viac  potrebné  opatrenia v prospech stability a rozvoja rodiny, osobitne detí, nie  ďalšia výrazná liberalizácia  vykonávania  potratov.

Ivan Uhliarik
Poslanec NR SR

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.