Zdravotné riziká spojené s chemickým potratom

Článok na stiahnutie v pdf

Pôsobenie potratovej tabletky
Na sklonku roka 2012 boli v SR Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv zaregistrované dva preparáty,  vyvolávajúce chemický potrat:

Medabon
– zaregistrovaný 31. 10. 2012 – balenie obsahuje mifepriston aj misoprostol
Mifegyne  -zaregistrovaný 31. 12. 2012 – balenie obsahuje mifepriston

Mifepriston
je látka známa aj ako RU-486, ktorej hlavným „žiadúcim“ účinkom je usmrtenie plodu.  Vo viacerých krajinách sa uskutočnili protesty a petície proti registrácii tohto preparátu, v Českej republike prebieha na túto tému verejná diskusia.  Na Slovensku sa preparát registroval bez verejnej diskusie, chýbala i širšia odborná diskusia.
Chemický potrat sa vykonáva kombináciou dvoch látok.  Prvá látka – mifepriston – blokuje pôsobenie prirodzeného ženského hormónu progesterónu, čím spôsobuje odumretie vyvíjajúceho sa ľudského plodu v maternici. Druhá látka – prostaglandín misoprostol – podaný  36-48 hodín po podaní mifepristonu, spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela ženy.  V čase 14-21 dní od užitia mifepristonu sa žena musí dostaviť na kontrolu k lekárovi, ktorý preverí, či bol plod úplne odstránený. 

Zdravotné komplikácie
Celý proces trvá niekoľko hodín až dní, kedy žena prežíva pri plnom vedomí potrat svojho nenarodeného dieťaťa.  Počas neho ženy pociťujú bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré trvá 12 i viac dní.  Medzi ďalšie nežiadúce účinky patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy.
Medzi vážne komplikácie chemického potratu patrí nezvládnuteľné krvácanie, ktorého riešenie si vyžaduje podanie liekov, transfúzií krvi alebo chirurgický výškrab maternice.  Vo veľkej fínskej štúdii trpelo takýmto krvácaním 15,6% žien, výškrab na zastavenie krvácania bol potrebný v 2,9% prípadov.   V 6,7% prípadov nedošlo k úplnému potrateniu plodu a jeho obalov a ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický potrat.(1)
Bolo hlásených niekoľko prípadov smrti žien po takomto chemickom potrate v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériou Clostridium sordellii.  Nebezpečné je, že niektoré z týchto smrteľných infekcií prebehli bez teploty, ktorá by upozornila na takúto závažnú komplikáciu.(2)
Na Slovensku sa podľa registrácie môžu tieto potratové preparáty používať do 63. dňa tehotenstva, kedy plod má založené všetky dôležité orgány, bije mu srdce a vyzerá ako malý človek.  Podľa informácie na príbalovom letáku žena môže potratiť doma, na ulici, v autobuse…  Psychiatrické výskumy ukazujú, že u viacerých žien po takomto potrate sa rozvinula úzkosť, depresia a zníženie sebaúcty s rizikom samovraždy.(3)

Vedecké štúdie sa zhodujú v tom, že chemický potrat nie je pre ženu bezpečnejší ani šetrnejší ako chirurgický potrat. V oboch prípadoch ide o usmrtenie vyvíjajúcej sa ľudskej bytosti v lone matky.
Lieky a medicína by mali vždy chrániť zdravie a život matky i jej nenarodeného dieťaťa.

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. , 17. 1. 2013

1. Maarit Niinimäki, Anneli Pouta, Aini Bloigu, Mika Gissler, Elina Hemminki, Satu Suhonen, and Oskari Heikinheimo. Immediate Complications After Medical Compared With Surgical Termination of Pregnancy.  Obstet Gynecol 2009;114:795–804

2. Christian Sinave, Genevieve Le Templier, Daniel Blouin, Francois Léveillé, and Éric Deland. Toxic Shock Syndrome Due to Clostridium sordellii: A Dramatic Postpartum and Postabortion Disease.  Clinical Infectious Diseases 2002; 35:1441–3

3. Gissler M, Berg C, Bouvier-Colle MH, Buekens P. Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000. Eur J Public Health 2005;15:459–63.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.