Záverečné vyhodnotenie projektu Sviečka za nenarodené deti


Fórum života sa chce ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do Sviečky za nenarodené deti. Aj keď Sviečka prebehla ešte v novembri, príspevky z rôznych kútov Slovenska priebežne prichádzali až do teraz.

V prílohe prikladáme záverečné finančné vyhodnotenie projektu: obsahuje náklady spojené s uskutočnením Sviečky, výnosy zo zbierky, použitie príspevkov zo zbierky i konkrétne použitie vo Fóre života do 31. 12. 2012.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.