Na Slovensku sa uskutoční po prvýkrát Národný pochod za život

Na Slovensku bude po prvýkrát Národný pochod za život. Uskutoční sa 22. septembra 2013 v Košiciach. Chystá ho Konferencia biskupov Slovenska. Prípravu akcie si podľa biskupov vyžiadali stále častejšie útoky namierené proti životu, ako aj naliehavá snaha podporiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť na verejnosti.

„Napriek zhoršujúcej sa situácii nie sme bezmocní. Aj takýmto podujatím chceme napomáhať ľuďom stávať sa citlivými na hodnoty kultúry života,“ hovorí Marek Michalčík, poverený koordináciou príprav akcie, do ktorej chce hlavný organizátor zapojiť aj ďalšie mimovládne organizácie, spoločenstvá a iné Cirkvi. „Navrhli sme otcom biskupom Košice, ktoré sú tento rok Európskym hlavným mestom kultúry. Radi by sme prostredníctvom Národného pochodu za život spravili z Košíc aj mesto kultúry života,“ dopĺňa Dušan Škurla, kňaz, ktorý už niekoľko rokov organizuje masové pochody a celomestské bohoslužby za život v metropole východného Slovenska.
Národný pochod za život je po denných svätých omšiach na úmysel šírenia kultúry života druhou významnou aktivitou, ktorú podporili slovenskí biskupi na podnet vytvorenej Sekcie kultúry života.

Fórum života, 31. 1. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.