Podporiť Deň počatého dieťaťa 2013 je možné aj prispením na billboard

Kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca a ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí, ako aj dať možnosť verejne prejaviť postoj za život, môžu záujemcovia podporiť aj prispením na billboard. „Už minulý rok bola možnosť podporiť myšlienku kampane príspevkom 60 eur na billboardy propagujúce Deň počatého dieťaťa a táto iniciatíva sa stretla s veľkým úspechom medzi ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud ešte nenarodeného dieťaťa,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré kampaň už tradične organizuje. Minulý rok sa takýmto spôsobom podarilo sponzorovať vyše sto billboardov po celej krajine a iniciátori veria, že nápad nájde podporu aj tento rok. Svoj príspevok môžu prípadní záujemcovia posielať na číslo účtu  0422874576/0900. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo 2311, do kolónky pre prijímateľa slovo „billboard“. Uzávierka príspevkov bude 10. marca.

Sprievodnými podujatiami Dňa počatého dieťaťa, ktorý bude tentokrát inšpirovaný heslom Európskej občianskej iniciatívy „Jeden z nás“, budú aj pochody za život v rôznych mestách Slovenska, o ktorých budeme priebežne informovať.  Už minulé roky sa pochod za život konal v Košiciach, kde hlavným organizátorom bolo združenie Deti sv. Alžbety. V Bratislave pochod za život organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa v úzkej spolupráci s Fórom života. Počas celého týždňa predchádzajúceho 25. marcu budú dobrovoľníci v uliciach rozdávať biele stužky – symboly nevinnosti a ochrany života. Fórum života pozýva k spolupráci všetkých, ktorí mu chcú pomôcť pri organizovaní rozdávania bielych stužiek a letáčikov na námestiach slovenských miest . Už teraz sa môžu prihlásiť k odberu informácií a materiálov a pripravovať kampaň vo svojom meste, ale i na škole či v rôznych študentských a mládežníckych centrách. Bližšie informácie je možné získať prostredníctvom e-mailu ela@www.forumzivota.sk alebo na mobilnom telefónnom čísle 0904 738 411.

Jednou z nosných sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa je už tradične aj konferencia Vyber si život. Tento rok je naplánovaná v dňoch 22. – 23. marca v Rajeckých Tepliciach a zameria sa na tému „Výchova v rodine“. Informácie o Dni počatého dieťaťa budú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.25marec.sk.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.