Zapojte sa do zberu podpisov pod celoeurópsku iniciatívu „Jeden z nás“

Fórum života vyzýva všetkých občanov SR, aby podporili Európsku iniciatívu občanov s názvom Jeden z nás. Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť podpisom aj elektronicky. 

O iniciatíve
Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Stránka iniciatívy: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sk.

Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:
– aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;
– aby z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na výskum kmeňových buniek alebo pre doplňovanie kmeňových buniek;
– aby rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.Pre úspech iniciatívy je potrebné, aby ju podporil aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň siedmich krajín únie. Iniciatívu už podpisujú občania z 18 krajín EÚ. Na Slovensku zbierajú podporu pod iniciatívu od konca roka 2012 občianske združenia Fórum života a Donum vitae. Iniciatívu je možné podporiť písomne aj elektronicky cez internet. Iniciatívu je možné podporiť do 1. 11. 2013. Odporúčame ale neodkladať podporu iniciatíve.

Podpora iniciatívy písomne
Iniciatívu môžete podporiť vyplnením všetkých polí vo formulári. Vyplnené a podpísané hárky zašlite na adresu Fóra života.
Formulár na stiahnutie.

Podmienky
Signatári musia byť dospelí (18+), slovenskí štátni príslušníci alebo osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Iniciatívu môže každý podporiť iba raz.

Pomoc pri zbere podpisov
Pomôcť nám môžte zberom podpisov vo vašom okolí, vo vašich organizáciách a farnostiach. Dozerajte na to, aby formuláre nezostali bez dohľadu, aby bol stále zabezpečený dohľad nad zozbieranými osobnými údajmi! Zozbierané hárky zašlite na adresu Fóra života.
Druhá možnosť pomoci je šírením informácií o možnosti podporiť iniciatívu na internete. Informácie o tejto možnosti získate kliknutím na baner „Jeden z nás“ v pravom stĺpci  na našej stránke. Pripravuje sa aj slovenská mutácia stránky www.oneofus.eu.

Buďte informovaní
Ak chcete byť priebežne informovaní o novinkách ohľadom iniciatívy a iných aktivitách Fóra života, prihláste sa k odberu Emailu Fóra života na domovskej stránke vpravo.

Kontakty:
Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, 0903 533 946, kancelaria@www.forumzivota.sk.

Fórum života, január 2013

O Európskej iniciatíve občanov
Európska iniciatíva občanov je nový nástroj, ktorým môžu ovplyvniť legislatívu EÚ aj priamo občania EÚ. Európska komisia musí každú úspešnú iniciatívu starostlivo posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z jej požiadaviek. Navrhnuté opatrenia sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu alebo do Rady. Viac o európskej iniciatíve občanov na stránke http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.