Bielorusko : Zrušenie indikácií pre potrat zo sociálnych dôvodov

Rada ministrov bieloruskej vlády rozhodla o zrušení viacerých indikácií, na základe ktorých bolo možné vykonať potrat zo sociálnych dôvodov. Nové nariadenie pripúšťa takúto možnosť len v prípade počatia dieťaťa pri znásilnení alebo ženám, ktorým sú súdom odňaté rodičovské práva. Predchádzajúca úprava pripúšťala potrat zo sociálnych dôvodov napríklad pri úmrtí muža počas tehotenstva, mnohodetnej rodine, vrodenej invalidite niektorého predošlého dieťaťa alebo nezamestnanosti muža či ženy pred pôrodom.
Ide len o čiastočnú zmenu v prospech ochrany života, nakoľko ďalej bude možné pre ženu žiadať o potrat bez uvedenia dôvodov do 12. týždňa tehotenstva a tiež vykonať interrupciu na základe zdravotnej indikácie v ľubovoľnom štádiu tehotenstva. V Bielorusku je počet umelých potratov vzhľadom na počet obyvateľov pomerne vysoký, v roku 2011 ich bolo vykonaných 26 858, najčastejšie ženám vo veku 20-29 rokov v prvých dvanástich týždňoch tehotenstva.
Úprava odstráni však aspoň niektoré diskriminačné prvky, umožňujúce vyvíjať nátlak k súhlasu s potratom z dôvodu sociálnych problémov.

http://www.hli.org.pl/drupal/ru/node/7623, v zdroji 25.1.2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.