USA: Žena zomrela po potrate v neskorom štádiu

Potraty v neskorom štádiu nesú veľké zdravotné riziká pre ženu, dokumentuje to aj prípad zo štátu Maryland v USA.
Následkom vážnych komplikácií po potrate v 33. týždni tehotenstva zomrela 7.februára 29-ročná žena v americkom meste Germantown, štát Maryland. Interrupciu vykonal dr. LeRoy Carhart, ktorý má už na svedomí život ženy, ktorá zomrela v roku 2005 v Kansase rovnako na následky potratu v neskorom štádiu tehotenstva.
Žena začala krátko po zákroku pociťovať veľké bolesti, no s lekárom, ktorý potrat vykonal a mal byť pripravený na možnú spätnú väzbu a potrebu pomoci v prípade komplikácií po zákroku, sa nebolo možné spojiť. Pacientka zomrela na následky silného vnútorného krvácania do dutiny brušnej.
Prípad otriasol tamojšou verejnosťou, ľudia sa dožadovali najmä vysvetlenia, prečo nebol lekár dostupný na telefonickej linke a neúspešná bola aj snaha nemocnice, kde pacientku priviezli, o spojenie sa s ním.
Medzičasom vychádzajú na svetlo sveta nové podrobnosti o prípade a proti Carhartovi je v súčasnosti vedené okrem iného trestné stíhanie pre podozrenie z likvidácie zdravotnej dokumentácie pacientov v minulosti, nakoľko osobné zdravotné karty a kópie dokladov pacientov boli náhodou nájdené v odpade pri klinike ešte v júli minulého roka. Podobne sa na tomže mieste podarilo objaviť aj nebezpečný biologický odpad a nebezpečné farmaká, ktoré mohli byť použité počas zákrokov.
Potraty v neskorých štádiách tehotenstva sú vykonávané obzvlášť invazívnymi metódami a nesú so sebou vždy riziko poškodenia vnútorných orgánov.

www.lifesitenews.com , v zdroji 8.2.2013 a 12.2.2013 (začaté trestné stíhanie)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.