Subkomisia KBS pre bioetiku sa venovala téme registrácie potratových prípravkov

Situáciou spôsobenou registráciou takzvaných potratových prípravkov Medabon a Mifegyne na Slovensku sa venovala 16. februára v Bratislave Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS. Jej členovia opätovne konštatovali, že registrácia je „veľmi závažnou, smutnou skutočnosťou s mimoriadne zhubnými dôsledkami pre celú spoločnosť, osobitne však pre všetky priamo zúčastnené osoby.“

„Ide predovšetkým o dopady morálne (hromadiace sa hriechy proti nevinnému ľudskému životu), kultúrne (šírenie a podpora kultúry smrti), ale tiež o dôsledky zdravotné, sociálne a ekonomické. Známe vedecko-odborné informácie dosvedčujú, že tieto chemické prípravky prinášajú nové, nezanedbateľné riziká a následky pre zdravie i pre život samotnej ženy – matky nenarodeného dieťaťa, ktorá sa tak v dôsledku nešťastného, neraz zúfalého rozhodnutia, stáva druhou priamou obeťou farmakologického potratu,“ uvádza Subkomisia.

Navyše tiež uvádza, že registrácia farmakologických potratových prípravkov je v rozpore s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, ako vyplýva aj z verejne dostupných stanovísk ministerky zdravotníctva a viacerých právnych analýz. Subkomisia sa pripája k naliehavej žiadosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska, odborníkov z prostredia medicíny, viacerých mimovládnych organizácií a mnohých ľudí dobrej vôle adresovanej zodpovedným štátnym orgánom Slovenskej republiky, osobitne ministerke zdravotníctva a predsedovi vlády, aby neodkladne vykonali potrebné kroky na zrušenie registrácie, uvádza sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaný predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS Mons. Štefan Sečka, spišský biskup.

Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.