Pozvánka na seminár Škola lásky v rodine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav a Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov
organizujú seminár pre študentov VŠ a pre širokú verejnosť s názvom „Škola lásky v rodine“ PhDr. Jiřiny Prekopovej. Uskutoční sa 11. marca 2013 v Bratislave v prednáškovej miestnosti Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline, v Bratislave.

Účastnícke poplatky:
7€ (5€ študenti, seniori, mamičky na MD)
táto suma zahŕňa lektorné a malé občerstvenie počas prestávky
úhrada poplatku na mieste pri registrácii

Registrácia:
– podmienkou účasti na seminári je vyplnenie webového formuláru na linku: https://docs.google.com/forms/d/1TYf1McSvCQhSXsxvZe0B15wE340PZ94hA-JaBCp4qxE/viewform
– registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 11.3.2013 v čase od 12:45 – 13:45 hod.
– pri registrácii je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku (príjmový pokladničný doklad, ktorý Vám vystavia v pokladni)

Bližšie informácie získate na prenatal@vssvalzbety.sk

Dr. Jiřina Prekopová, psychologička známa z kníh Malý tyran, Neklidné dítě, Pevné objetí – cesta k  vnitřní svobodě, Nese mně řeka lásky a z jej terapie pevným objatím, založila Školu lásky v rodine, ktorá sa apoštolsky šíri do celého sveta. Ide o nový životný štýl, ktorý celkom upúšťa od telesného trestu a od trestania izoláciou, ale je založený na emočnej konfrontácii, vedúcej k zmiereniu a k obnove bezpodmienečnej lásky skôr „ako slnko zapadne za obzorom“. Prvé pokusy zaviesť Školu lásky aj do detských domovov ako do rodiny sa ukazujú byť tiež veľmi sľubné. Počas seminára Dr. Prekopová prednesie prednášku a predvedie praktické ukážky cvičenia empatie a zrkadlenia. Ponúkne praktické riešenia nevyhnutných konfliktov vo vzťahoch v rodine a dosiahnutie zmierenia pomocou emočnej konfrontácie. Takisto povedie účastníkov radami ako zamedziť zbytočným konfliktom, a to predovšetkým zavedením jasných pravidiel v systéme rodiny, ktoré musia dodržiavať deti, ale aj rodičia. Spoločne s účastníkmi seminára sa bude zamýšľať nad tým ako čo najviac obmedziť vplyv TV, mobilných telefónov a internetu – „zabijákov“ komunikácie dnešných ľudí.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.