Poďakovanie Svätému Otcovi

Fórum života s veľkým rešpektom ale zároveň so smútkom prijalo rozhodnutie Svätého Otca odstúpiť z úradu. Benedikt XVI. bol počas celého svojho pontifikátu vytrvalým obrancom života a ľudskej dôstojnosti. Bol a zostáva najvýznamnejšou svetovou osobnosťou zasadzujúcou sa o dôslednú úctu ku každému človeku od momentu počatia až po moment smrti a to nielen z katolíckeho hľadiska, ale tiež z hľadiska univerzálnej ľudskosti. Opakovane to zdôrazňoval v mnohopočetných vyhláseniach, pri svojich pastoračných návštevách i vo svojich textoch. Dnes, keď dobrovoľne uzatvára svoj pontifikát, mu chceme vyjadriť tú najväčšiu vďaku a úctu. Ďakujeme Svätý Otec. Zároveň ďakujeme Bohu, Darcovi života, za to, že nám dal takého vynikajúceho obhajcu života. Nech ho Všemohúci Boh požehná aj pri jeho ďalšej službe.

V Bratislave 28. 2. 2013


Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Marek Michalčík, podpredseda Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.