Program konferencie Vyber si život

Áno pre život n. o. a Fórum života o. z. pozývajú na XV. ročník medzinárodnej konferencie

“VYBER SI ŽIVOT”
pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.

Podujatie, zamerané na tému “Výchova v rodine” sa bude konať v dňoch 22. – 23. marca 2013 vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Rajecké Teplice.

Program konferencie:

Piatok 22. marec 2013

14:30 – 16:00  Prezentácia

15:00 – 15:45  Možnosť zúčastniť sa sv. omše v Kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach

16:00 – 16:30  Otvorenie

A. Záborská, poslankyňa EP

P. Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice

M. Dobešová, predsedníčka Fóra života

16:30 – 18:30 Blok I.

Moderuje: A. Záborská

16:30 M. Bublinec: Etika verzus náboženstvo

17:00 G.Kuby, Nemecko: Sexuálna výchova v rodine

17:30 J. Meaney, USA: Zahraničné skúsenosti – výzvy pre rodičov pri rodinnej výchove detí v modernej spoločnosti

18:00 Diskusia

18:30 – 19:30  Prestávka

19:30 Slávnostný koncert s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života

20:30 Recepcia

 

Sobota 23. marec 2013

07:30 Možnosť zúčastniť sa sv. omše v Kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach

09:00 – 11:00 Blok II.

Moderuje: M. Michalčík

09:00 M. Slosiarik: Hodnota rodiny vo vnímaní slovenskej spoločnosti po roku 1991

09:25 A. Rajský: Kultúra rodiny a jej vzťah k výchove

09:50 P. Izrael: Výchova detí v mediálnej dobe

10:15 Diskusia

10:30- 11:00 Prestávka

11: 00 – 13:00 Blok III.

Moderuje: M. Dobešová

11:00 E. Turiak: Vzťah rodiny a školy pri výchove detí (Rodina, škola sú priatelia, či nepriatelia)

11:25 M. Bielová: Komunikácia v rodine zdroj radosti a trápenia

11:50 Z. Lauková: TeenSTAR program – nástroj pre výchovu k láske a rodičovstvu

12:15 Diskusia

12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka

14:00 – 16:00 Blok IV. – panelová diskusia

14:00 D.Škurla, E.Kowalewska, L. Kowalewski: Ako organizovať pro-life kampane a spôsoby ako sa zapájať do pro-life hnutia

16:00 Ukončenie konferencie

 

Organizačné pokyny:

Dátum konania: Konferencia sa uskutoční v piatok 22. marca a v sobotu 23. marca 2013

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice, Slovenská republika. Rajecké Teplice sú situované na Strednom Slovensku 10 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze. Zo Žiliny premávajú do Rajeckých Teplíc vlaky aj autobusy.

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Študenti a zdravotne postihnutí: 10,- EUR

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: náklady na konferenciu, konferenčný balíček, recepcia (piatok večer), obed (sobota), občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka),

V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie, výška konferenčného poplatku sa znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.  Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom, alebo v hotovosti pri prezentácii.

Číslo účtu: 0422874576/0900, variabilný symbol: 311
Do kolónky „Popis / účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) názov organizácie (právnická osoba). Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii. Na konferenciu je možné na jednu prihlášku uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie:

V prípade potreby ubytovania si ho účastníci môžu zarezervovať na tel. čísle 0905 966 321 u p. Pialovej. (výška poplatku za ubytovanie je EUR 12 na osobu a deň). Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Ubytovanie je možné si zabezpečiť aj cez Turistické informačné centrum Rajecké Teplice – 041/ 54 94 368, 041/ 54 94 366, 0908 935 321, 0903 735 321.

Kontakty:

Záväznú prihlášku účasti zašlite najneskôr do 20. marca 2013 na adresu:

ÁNO PRE ŽIVOT, n. o.

Ul. Farská 543/2

013 13 Rajecké Teplice

resp. nahláste účasť telefonicky na čísle telefónu: 041/5494950, alebo na adrese: apz@next

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.