Iniciatívu svätých omší za kultúru života preberá Košická arcidiecéza

Od začiatku roka sa na Slovensku denne slúži svätá omša na úmysel šírenia kultúry života. 1. marca sa konala prvá takáto svätá omša na území Košickej arcidiecézy v kňazskom seminári v Košiciach. V arcidiecéze budú tieto omše slúžené denne počas celého marca. V dňoch 12. – 15. marca bude na tento úmysel sláviť sväté omše aj košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober. Okrem Košíc sa odslúžia omše aj v Prešove, Bardejove, Humennom, Michalovciach a Lipanoch. V januári začala iniciatíva v Spišskej diecéze, vo februári pokračovala v Bratislavskej arcidiecéze.

Do iniciatívy slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Mesiac marec bude bohatý aj na ďalšie pro-life aktivity súvisiace s kampaňou k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa. Uskutočnia sa v rôznych častiach Slovenska, napríklad pochody za život v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, konferencia Vyber si život v Rajeckých Tepliciach i rozdávania bielych stužiek – symbolu úcty k životu od počatia. Najvýznamnejšou spoločnou pro-life akciou bude tento rok Národný pochod za život, ktorý sa bude konať 22. septembra 2013 v Košiciach.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.