Archív značiek: duchovné aktivity

  • Fórum života organizuje autobusovú púť do Ríma za rodiny, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 4. februára 2015. Cieľom púte je podľa predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej „vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského ži... [read more]
  • Centrum pre rodinu na Sigorde chce dať do pozornosti nasledovné kurzy: Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – prvá časť 03.-05.05.2013 – Centrum pre rodinu na Sigorde Vás pozýva na kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúben... [read more]
  • Áno pre život spolu s Fórum života srdečne pozýva na púť k sv. Gianne. Sv. Gianna je patrónkou domova v Áno pre život pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi nachádzajúce sa v krízových životných situáciách. V tomto roku sa púť uskutoční v dňoch 27. - 28. apríla v Rajeckých Tepliciach. Tešíme sa n... [read more]
  • Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, či už ako organizátori, finančným príspevkom alebo modlitbou. K 31. decembru 2013 sa podarilo vyzbierať 66 013,87 eur. Zapojilo sa okolo 330 dobrovoľníkov a vyše 497 subjektov - rímskokato... [read more]
  • V iniciatíve denných svätých omší na úmysel "za ochranu života" pokračuje od začiatku apríla Trnavská arcidiecéza. Štafetu preberá po Košickej arcidiecéze. Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku odslúžených už 90 svätých omší na úmysel "za ochranu života" a to v Spišskej diecéze, Bratislavskej a K... [read more]