65-tisíc km putovania „Od oceánu k oceánu“ v mene ochrany civilizácie života a lásky

Dňa 2. marca sa skončila španielska etapa putovania kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej “Od oceánu k oceánu”, ktorá trvá  už celé mesiace. V Bajadoze ju prevzala portugalská delegácia zo Svetového apoštolátu Fatimy. Prvou zastávkou bolo mesto Campo Maior, kde ikonu privítal zástup asi tisícky ľudí s kňazmi a zástupcami samosprávy. Večer 3. marca Čierna Madona prišla do Fatimy a bola umiestnená v kaplnke sídla Svetového apoštolátu Fatimy “Domus Pacis”. Hlavné slávenie spojené s návštevou ikony sa vo fatimskej svätyni uskutoční v Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla. Počas marcových dní navštívila ikona niekoľko ďalších portugalských miest. 8. apríla, na sviatok Zvestovania Pána, ktorý sa bude sláviť ako Deň posvätnosti života, sa dotkne vôd Atlantického oceána, aby zavŕšila hlavnú etapu svojho putovania od brehov Tichého oceánu k Atlantiku, ktorá sa začala 15. júna 2012 v ruskom Vladivostoku za ochranu života a ktorá zavítala v septembri minulý rok aj na Slovensko.

Odhaduje sa, že ikonu Božej Matky z Čenstochovej si počas doterajšej púte uctili viac ako štyri milióny ľudí. Hoci stále pokračuje, na jej konci by sa mal podľa predpokladov súčet absolvovaných kilometrov blížiť k číslu 65-tisíc, čo v histórii svetových pro-life kampaní nemá obdobu. Je to reťaz neustálych modlitieb, úžasných kázní, stretnutí, manifestácií a sprievodných podujatí, pri ktorých bolo rozdaných okolo 250-tisíc letákov v 15 jazykoch. Na každom navštívenom mieste sa koná akt zverejnia ochrany civilizácie života a lásky do rúk Blahoslavenej Panny Márie a očakáva sa, že po “zdolaní” ázijského a európskeho kontinentu budú kroky ikony smerovať aj do Ameriky.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.