Otvorenie výstavy fotografií z putovania ikony Panny Márie Čenstochovskej

Dňa 25. apríla bola v Rytierskej sále v poľskej Jasnej Góre sprístupnená fotografická výstava „Od oceánu k oceánu – prvá etapa púte kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej po svete na obranu života“. V úvode vystúpila Ewa Kowalewska, koordinátorka púte, ktorá zhrnula informácie o doterajšej trase putovania. Podľa zozbieraných údajov ikona prešla 65-tisíc kilometrov po 24 krajinách Ázie a Európy. Navštívila 75 katedrál, 73 svätýň, približne 50 pravoslávnych chrámov a zhruba 400 miest. Takáto púť zameraná na podporu civilizácie života a lásky nemá vo svete obdobu, sprevádzalo ju množstvo svätých omší, konferencií, prednášok, workshopov, diskusií, modlitbových vigílií v chrámoch a pred potratovými klinikami a nemocnicami, koncertov.

Podľa Ewy Kowalewskej iniciátormi projektu a jeho koordinátormi v jednotlivých štátoch boli laickí pro-life lídri a zdôraznila jeho ekumenický rozmer, nakoľko sa doň zapojili okrem Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi aj pravoslávni veriaci. Svedectvo viery priniesli účasťou na púti a uctením si ikony asi 4 milióny ľudí, distribuovaných bolo približne 250 000 letákov v pätnástich rôznych jazykoch s obrázkom Panny Márie Čenstochovskej a modlitbou zverujúcou otázku ochrany života jej orodovaniu. Ikona sa v prvej polovici apríla symbolicky dotkla vôd Atlantického oceánu, kde ukončila svoje putovanie naprieč Áziou a Európou. Na jeseň ju čaká ďalšia dôležitá etapa – prekročenie Atlantiku a putovanie po americkom kontinente. Výstava v Jasnej Góre v Poľsku prináša snímky dôležitých momentov doterajšej trasy na tridsiatich obojstranných paneloch. Oficiálne ju otvorili a požehnali čenstochovský arcibiskup Wacław Depo a pomocný biskup arcidiecézy Jan Wątroba.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.