Fórum života bilancuje kampaň Sviečka za nenarodené deti 2012

Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, či už ako organizátori, finančným príspevkom alebo modlitbou. K 31. decembru 2013 sa podarilo vyzbierať 66 013,87 eur. Zapojilo sa okolo 330 dobrovoľníkov a vyše 497 subjektov – rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností s filiálkami, Spolok sv. Vojtecha, Lúč, Dobrá kniha v rôznych častiach krajiny, Predajňa sv. Františka v Bratislave, niekoľko základných a stredných škôl a dokonca nemocnica v Žiline. Poďakovanie patrí aj jednotlivcom, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a napriek zložitej situácii spôsobenej ekonomickou krízou prispeli do zbierky. Spolu bolo v tomto roku distribuovaných 91 773 sviečok.

K úspešnému konaniu verejnej zbierky formou reklamy prispeli:

– webová stránka vyveska.sk, postoy.sk
– sociálna sieť facebook, zaslanie mailu prostredníctvom mailinglistu Fóra života o.z.
– printové média – Spravodajca o. z. Fórum života, Katolícke noviny, Slovo, Duchovný Pastier, Zrno
– Rádio Lumen, Televízia TV Lux, Tlačová kancelária KBS
Detailný rozpis príspevkov a darcov nájdete TU.

Ďakujeme!

Fórum života, 18. 4. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.