Centrum pre rodinu na Sigorde informuje

Centrum pre rodinu na Sigorde chce dať do pozornosti nasledovné kurzy:

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – prvá časť
03.-05.05.2013 – Centrum pre rodinu na Sigorde Vás pozýva na kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, abymohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Príspevok na kurz je 40€.

Kurz Samuel
24. – 26. 05. 2013 – Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide o to ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel Vám pomôže plnšie porozumieť výchove  a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho Slova. Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 80€ na manželský pár.

Kurz Nový život
07. – 09.06.2013 – Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť  vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať odpovede na otázky: Kto ma má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním mojich problémov? Kto ma môže mnoho naučiť? Kto na mňa čaká v Cirkvi?
Podmienka prihlásenia na kurz: Tento kurz sa organizuje pre ľudí, ktorí žijú v spoločenstve a pre tých, ktorí ako manželia plánujú prísť, alebo už boli na kurze Rút alebo Samuel pre manželské páry. Príspevok na kurz je 35€, pre študentov je to 30€.

Kurz prípravy na manželstvo
20. – 23. 06. 2013 – Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.

Škola Otcovo srdce – Father Heart School A
30.6. – 05. 07. 2013 – Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak ak ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého … je taký istý Boh !? Daná aktivita, ktorú cirkev v svojej láske ponúka aj cez naše centrum pre rodiny, slúži k obnove a posilneniu vzťahu k Otcovi. Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči Tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.  Táto škola zmení tvoje srdce.

Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi
15.7. – 21.7.2013 – Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery.
05.08.-11.08.2013 – Druhý prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi

Kurz Zbav nás zlého
06. – 08.09.2013 -Kurz Zbav nás zlého nám odkrýva pôsobenie zlého ducha v živote človeka. Hovorí o taktike a spôsobe boja zlého a o vstupných bránach, cez ktoré vstupuje do života človeka. Tiež hovorí o tom, že víťazstvo nad zlým je v Ježišovi Kristovi a ďalších skutočnostiach súvisiacich s touto témou. Kurz je od 18 rokov a vedie ho o. Jozef Maretta. Príspevok na kurz je 40€ na osobu.

Prajeme Vám veľa milosti a požehnania od Pána.

o. Jozef a o. Peter

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.