Pozvánka na púť do Ríma – stretnutie so Svätým Otcom Františkom

Fórum života pozýva na púť do Ríma pri príležitosti Dňa Evangelium Vitae, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júna 2013. Jej súčasťou bude aj svätá omša so Svätým Otcom Františkom.

Program:
13.06.2013
Odchod autobusom z Ružomberka cez Žilinu so zástavkou v Bratislave
Nočná cesta cez územie Rakúska a Talianska

14.06.2013
V predpoludňajších hodinách príchod do Fregene (30 km na sever od Ríma)
Relax na pláži
Presun do cirkevnej ubytovne (15 km na juh od Ríma) – ubytovanie
Večera v ubytovni a nocľah

15.06.2013
Raňajky v ubytovni
Presun autobusom do Ríma (k najbližšej zástavke metra)
Presun metrom do centra Ríma
Púť k Hrobu sv. Petra spojená s návštevou dôležitých miest kresťanskej tradície Ríma
20:30 Sviečková procesia od Anjelského hradu na Námestie sv. Petra ukončená Vyznaním viery – Credo
Návrat do ubytovne

16.06.2013
Raňajky v podobe potravinového balíčka
Presun autobusom do Rima (k najbližšej zástavke metra)
Presun metrom do centra Ríma
9:00 Svätá omša na Námestí sv. Petra celebrovaná Sv. Otcom Františkom
Odchod autobusom na Slovensko

17.06.2013
V ranných hodinách predpokladaný príchod do Ružomberka

Orientačná cena:      230,00 €/osoba

Študenti a mládež:   180,00 €/osoba


V cene je zahrnuté:
Ubytovanie 2 noci v 2/3/4 lôžkových izbách v cirkevnej ubytovni
Večera 14.06.2013 v cirkevnej ubytovni
Obed – pizza 15.06.2013 v centre Ríma
Sprievodcovské služby počas pobytu v Ríme
Povinné cestovné poistenie ALLIANZ
Doprava autobusom z Rajeckých Teplíc do Ríma a späť

V cene nie je zahrnuté:
Cestovné v Ríme – 1,50€ /1 lístok (predpokladá sa využitie 4 lístkov)
Komplexné cestovné poistenie – doplatok.

Bližšie informácie a prihlasovanie na púť: p. Helena Kozáková, e-mail: kancelaria@www.forumzivota.sk, tel. 0903 533 946

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.