Dajme šancu „jednému z nás“ – 14. ročník kampane Deň počatého dieťaťa

Na Slovensku sa po štrnásty raz rozbieha kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“. Celej krajine chce dať najavo, že človek je ľudskou bytosťou už pred narodením. Poslaním kampane, ktorá tento rok potrvá od 16. do 25. marca, je šíriť úctu ku každému počatému životu a verejne prejaviť svoj postoj „za život“ nosením bielej stužky na odeve. „Zapojením sa do kampane Deň počatého dieťaťa vyšleme signál do spoločnosti, že ochrana každého života nie je len súkromnou vecou jednotlivcov, ale spoločenským právom za ktoré sa oplatí verejne angažovať,“ hovorí predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Štatistiky hovoria, že na Slovensku každý deň vyhasne život 23 detí umelým potratom, v Európe je to okolo 300 a vo svete okolo 50.000. Celková spoločenská klíma je nastavená tak, že mnoho ľudí nechce mať deti vôbec. Vyrastajú centrá, v ktorých sa ničí ľudský život. Narastá neplodnosť manželských párov. Vďaka selekcii pred narodením, málo postihnutých detí dostane šancu narodiť sa. Státisíce zmrazených embryí sa udržujú medzi životom a smrťou. Ľudský plod sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. „Toto nie je len záležitosťou viery v Boha, ale viery v prirodzený zákon existencie človeka,“ vysvetľuje Dobešová dôvod, prečo by sa do kampane mali zapojiť nielen veriaci ľudia.

Kampaň štartuje 16. marca pochodmi za život v Bratislave (16. marca), v Košiciach (25. marca), v Banskej Bystrici (17. marca) a v ďalších mestách. Okrem ponuky pripnúť si bielu stužku na odev v tomto období bude možné podporiť Európsku iniciatívu občanov Jeden z nás, ktorá je aj hlavným mottom tohtoročnej kampane. Pravidelne v tomto období Fórum života organizuje medzinárodnú konferenciu Vyber si život v Rajeckých Tepliciach. Tento rok to bude 22. až  23. marec s témou Výchova detí v rodine. Minulý rok sa s veľkým úspechom stretla iniciatíva „Kúp si svoj billboard“, v rámci ktorej mali možnosť ľudia prispieť na billboardy propagujúce Deň počatého dieťaťa sumou 60 eur. Podarilo sa vyzbierať financie na vyše 100 billboardov umiestnených po celom Slovensku, tento rok je billboardov 75 a na ich financovanie je možné prispieť čiastkou 60 Eur. Viac informácii je možné nájsť na internetovej stránke www.25marec.sk. Do kampane sa zapojili Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, DOMKA, Spoločenstvo Ladislava Hanusa a množstvo individuálnych dobrovoľníkov, ktorým Fórum života ďakuje.

Výber hlavného motta kampane Deň počatého dieťaťa 2013 – „Jeden z nás“ – nebol náhodný. Dôvody objasňuje podpredseda Fóra života Marek Michalčík: „Toto heslo sme zvolili z praktických dôvodov, pretože rovnako sa volá aj Európska iniciatíva občanov, pre ktorú Fórum života získava podporu.  Ide o prvú Európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Jej snahou je skoncovať  s financovaním aktivít zo zdrojov únie, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.“ Pre úspech iniciatívy je potrebné, aby ju podporil aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň siedmich krajín únie.

Fórum života okrem advokácie a prevencie v oblasti ochrany ľudského života ponúka aj konkrétnu pomoc v krízových obdobiach života prostredníctvom členských organizácií a jednotlivcov. Projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk), ktorý pomáha tehotným ženám v núdzi, oslávil v decembri 2012 svoje piate výročie. V roku 2012 sa v jeho rámci riešilo 259 prípadov. Do systému bolo zaradených 9 žien a narodilo sa 9 bábätiek. Darcovia prispeli sumou 32 075,54 eur. Na pomoc ženám a na záchranu ich detí bolo poukázaných 100% z darovanej sumy, teda všetky vyzbierané peniaze. Od vzniku projektu sa podarilo pomôcť 67 ženám a ich deťom a narodilo sa 56 bábätiek. Z tohto počtu zostalo 54 narodených detí pri svojej matke, len 2 deti išli na adopciu. Ďalším konkrétnym projektom je Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis (www.alexisporadna.sk), ktorá už štvrtý rok poskytuje poradenské služby tým, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách týkajúcich sa tehotenstva.

Viac o kampani Deň počatého dieťaťa na www.25marec.sk.

Fórum života, 15. 3. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.