Poznáme laureátov Ceny Antona Neuwirtha

Súčasťou XV. ročníka konferencie Vyber si život, ktorá sa konala v dňoch 22. – 23. marca v Rajeckých Tepliciach s hlavnou témou “Výchova v rodine”, bol aj 9. ročník udeľovania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, už tradične v troch kategóriách – slovenská osobnosť, zahraničná osobnosť a organizácia. Oceňovanie prebehlo po slávnostnom koncerte 22. marca večer. Osobnosť MUDr. Neuwirtha predstavil jeho dlhoročný blízky spolupracovník, podpredseda NR SR Ján Figeľ. O laureátoch ocenenia rozhoduje predsedníctvo Fóra života na základe námetov od členských organizácií, členov a verejnosti. Vrátane aktuálneho ročníka bolo doteraz spolu odovzdaných 27 riadnych a jedno mimoriadne ocenenie.

Za vytrvalú a celoživotnú obranu ľudskej dôstojnosti vo vizuálnom i literárnom umeleckom diele, za hrdinské preukazovanie týchto postojov v živote a ich odovzdanie nasledujúcej generácii, udelilo Fórum života v kategórii Slovenská osobnosť Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života Eve Trizuljakovej. Za celoživotnú angažovanosť v pro-life hnutí, ktorú začali už počas komunizmu, za zorganizovanie stoviek konferencií a ďalších akcií na národnej i medzinárodnej úrovni, získali Cenu v kategórii “Zahraničná osobnosť” manželia Lech a Ewa Kowalewskí z Poľska. Za medzinárodnú angažovanosť vo vyše 50-tich krajinách sveta v oblasti ochrany života a ľudskej dôstojnosti, za pokojnú a pozitívnu cestu presadzovania evanjelia života v USA a na celom svete, Cena Antona Neuwirtha za ochranu života v kategórii “Organizácia” putovala do rúk Josepha Meaneyho, ktorý zastupoval organizáciu Human Life International.

Životopisy ocenených:
Eva Trizuljaková
– akademická maliarka, ktorá sa narodila 25. 9. 1926 v Bratislave. Intenzívne sa venovala krajinomaľbe, v ktorej zachytila atmosféru dnes už zničenej dunajskej krajiny. Takmer 20 rokov sa venovala art-protisu. Do roku 1990 vytvorila touto technikou viac ako 1000 diel. Pozoruhodné sú najmä cykly Krvavé sonety a Loretánske litánie. V maliarskej tvorbe vznikli cykly inšpirované poéziou Hviezdoslava, Botta, či biblickými textami. Po roku 1989 sa venovala aj publicistike. Významnou témou jej myšlienok je úloha ženy. Autorka usporiadala doma i v zahraničí viac ako 40 samostatných výstav. Jej tapisérie a obrazy sú súčasťou zbierkových fondov mnohých múzeí a galérií na Slovensku. Diela s náboženským motívom sú vystavené v početných rímskokatolíckych kostoloch a cirkevných inštitúciách. Je laureátkou Ceny Fra Angelica za rok 2003. Eva Trizuljaková je manželkou významného slovenského sochára Alexandra Trizuljaka. Má 8 detí, žije a pôsobí v Bratislave.

Lech Kowalewski – Narodil sa v máji 1954 v Gdyni. Vyštudoval informatiku v roku 1977 sa oženil s Ewou Sadowskou, s ktorou majú tri deti. Je členom Poľského zväzu učiteľov prirodzeného plánovania rodičovstva, kde pôsobil dve funkčné obdobia ako člen správnej rady. V roku 1990, spolu so svojou manželkou, sa zapojil do pro-life hnutia. V roku 1991 založil “Hlas pre život”, v ktorého orgánoch je činný doteraz. Lech Kowalewski bol jedným zo zakladateľov regionálnej kancelárie Human Life International. Zorganizoval niekoľko významných konferencií a kongresov v Moskve a Kyjeve. V Poľsku zorganizoval medzinárodné kongresy “Dôstojnosť materstva”, “Dôstojnosť otcovstva”, “Dôstojnosť dieťaťa”. V roku 2007 bol spoluorganizátorom 4. svetového kongresu rodín vo Varšave. Je laureátom ocenenia “Pro Ecclesia et populi” Rady katolíckych hnutí. Spolu s manželkou boli hlavnými organizátormi medzinárodnej púte ikony Panny Márie Čenstochovskej “Od oceánu k oceánu”.

Ewa Kowalewska – narodila sa v júli 1953 v Gdyni. Vyštudovala fakultu humanitných štúdií Univerzity v Gdansku v odbore história a poľská filológia. V roku 1992 bola jednou zo zakladajúcich členov výboru Poľskej federácie pro-life hnutia. Stala sa tiež šéfredaktorkou prvého poľského pro-life časopisu Hlas pre život. V roku 1993 sa stala spoluzakladateľkou Human Life International – Európa. S manželom tiež založili nadáciu Klub priateľov ľudského života. Bola členkou Svetového samitu o ženách v Pekingu ako poľská televízna novinárka. Po samite bolo založené Fórum poľských žien, Ewa bola zvolená za prvú prezidentku tejto organizácie. Vo voľnom čase píše ikony tradičnou metódou.

Organizácia Human Life International – Najväčšia katolícka medzinárodná organizácia za život, rodinu a ženy. Svoje sídlo má v USA, ale pôsobí v ďalších 51 krajinách sveta. Založil ju kňaz Paul Marx v roku 1971, priekopník v šírení učenia Cirkvi o antikoncepcii. Práve on ako prvý hlásal, že potrat je ovocím antikoncepcie. Najdôležitejšou úlohou HLI je prezentovať morálne učenie Katolíckej cirkvi, triezvej analýzy diania v spoločnosti, využívať medzinárodné skúsenosti a navrhovať efektívne spôsoby riešenia problémov.

Fórum života, 24. 3. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.