KBS chystá konferenciu o pohľade Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť

„Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti“ – taký je názov medzinárodnej konferencie, ktorú chystá 26. apríla Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave. Vystúpia na nej predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Ignacio Carrasco de Paula, sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte a poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská.

„Cieľom konferencie je poukázať na škodlivé dôsledky stále viac rozšírenej rodovej ideológie. Sme totiž hlboko presvedčení, že každý človek sa rodí ako muž alebo žena a toto pohlavie je neoddeliteľné od osoby človeka. Inými slovami: som mužom alebo ženou, lebo som sa tak narodil. Nie preto, že som bol takto vychovaný alebo som si to sám vybral,“ hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Predseda Pápežskej akadémie pre život, biskup Mons. Ignacio Carrasco de Paula, vystúpi s prednáškou na tému „Rodová rovnosť a jej dôsledky“. Členka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu Anna Záborská na tému „Rodová rovnosť v európskej legislatíve“. O „Rodovej rovnosti a rodine“ bude hovoriť sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte. V úvode pozdraví účastníkov konferencie aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Zdroj: TK KBS, 1. 4. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.