Slovensko navštívil Raymond de Souza z Human Life International

29. apríla navštívil Bratislavu Raymond de Souza, expert medzinárodnej pro-life organizácie Human Life International z USA. Raymond de Souza je tiež riaditeľom oddelenia evanjelizácie a apologetiky v diecéze Winona v štáte Minessota v USA. S manželkou majú osem detí. Vo svojej prednáške v Dome Quo Vadis s názvom „Úloha laikov vo verejnom priestore“ sa venoval princípom, ktoré sú dôležité pre život kresťana v spoločnosti. Upozornil, že kresťan je slobodný vo výbere podpory politickej strany, ale nikdy si nemôže vybrať zlo. Formuloval štyri princípy potrebné na zachovanie prirodzeného zákona: právo na život, rodinu, právo na vlastnenie majetku a potrebu hľadať pravdu a pravdivosť. Zároveň formuloval aj tri prostriedky ako prenášať princípy do praxe kresťanského života – modlitba, vzdelanie (najmä v oblasti poznania učenia Cirkvi) a akcia. Na Slovensku sa zastavil na pozvanie Fóra života. Dnes pokračoval v ceste na turné po Maďarsku kde bude až do konca týždňa a prihovorí sa ľuďom na trinástich miestach.

Viac: http://raymonddesouza.com/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.