Pozvánka na Deň rodiny 2013

V priebehu mája sa na niekoľkých miestach na Slovensku uskutočnia oslavy Dňa rodiny 2013 s mottom „Aby deti otcov mali, aby mali mamy… Príď to povedať nahlas!“ Košice oslavovali 4. mája, ďalšie mestá sa na to chystajú počas nasledujúcich víkendov.

Deň rodiny v Nitre sa uskutoční v nedeľu 26. mája, začne sa svätou omšou za rodiny o 11:00 v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Celebrovať ju bude generálny vikár Nitrianskej diecézy  Mons. Peter Brodek. Kultúrno-spoločenský program pre rodiny sa začne o 14:00 v mestskom parku na Sihoti, v prípade zlého počasia na Zimnom štadióne.

Deň rodiny v Banskej Bystrici nebude trvať iba jeden deň. Hlavný regionálny organizátor pripravil oslavy už tradične formou celovíkendového podujatia – Víkend pre rodiny, ktorý sa začne v piatok 17. mája. Program vyvrcholí v nedeľu 19. mája o 10:30 na Námestí slobody a v parku pod Pamätníkom SNP.

Deň rodiny v Žiline je naplánovaný na nedeľu 19. mája, začne sa duchovným programom – svätou omšou za rodiny v kostole u kapucínov na Mariánskom námestí o 14:30. Pokračovať bude na Mariánskom nádvorí v Žiline akciami a podujatiami pre celé rodiny.

Deň rodiny v Trnave sa uskutoční v nedeľu 26. mája, začne sa svätou omšou za rodiny o 15:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Kultúrno-spoločenský program bude nasledovať na nádvorí u Jezuitov a v Mariánskej sále.

Deň rodiny v Leviciach – sobota 18. mája. Program bude od 14:00 prebiehať v priestoroch Synagógy (Ul. Kittenberga Kálmána) a farského dvora (ktorý sa nachádza hneď vedľa synagógy).

Deň rodiny v Šamoríne sa chystá na sobotu 25. mája, začne sa duchovným programom – modlitbou sv. ruženca o 8:00 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, sv. omša je naplánovaná o 10:00. Popoludňajší program sa začína o 14:00 na Hlavnom námestí.

Deň rodiny v Michalovciach – sobota 18. mája. Svätá omša za rodiny v Kostole Narodenia Panny Márie sa začne o 12:30. Program pre rodiny bude od 14:00 na Námestí osloboditeľov.

Deň rodiny v Bratislave vyvrcholí Atletickým dňom pre rodiny spojeným so zábavným popoludním v nedeľu 26. mája. Duchovný program sa začne už v piatok 17. mája svätou omšou v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. Nasledovať bude celonočná adorácia za rodiny. 25. 5. o 15:00 príde do pastoračného centra vo Vrakuni nahlas povedať svoje ÁNO rodine založenej na manželstve muža a ženy, dar riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy Marek Iskra. Na nedeľné popoludnie 26. 5. od 15:00 je v areáli za farou pripravený Atletický deň pre rodiny, ktorý bude moderovať Alfonz Juck.

Podrobnosti o programe, aj o podstate Dňa rodiny 2013 a aktivitách, ktoré sa s ním spájajú, nájdete na internetovej stránke www.denrodiny.sk.

Následne o týždeň, 25.5.2013  o 15:00 príde do pastoračného centra vo Vrakuni nahlas povedať svoje ÁNO rodine založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy ThLic. Marek Iskra, ktorý bude hovoriť a diskutovať so záujemcami o MANŽELSTVE V MORÁLNYCH ZÁPASOCH DNEŠKA
Na nedeľné popoludnie  26.5. od 15:00 je v areály za farou pripra-vený ATLETICKÝ deň pre rodiny, ktorý bude moderovať Alfonz Juck, manažér najväčšieho atletického mítingu v Českej republike – ostravskej Zlatej tretry, Moravskej výškarskej tour či Atletického mosta v Dubnici, komentátor, novinár a bývalý manažér oštepárskej legendy Jana Železného či trojskokanky Šárky Kašpárkovej. Súbežne so športovými zápoleniami a po ich skončení je pre účastníkov Dňa rodiony pripravené zábavné popoludnie s rôznymi prekvapeniami.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.