Stretnutie organizátorov a partnerov Národného pochodu za život

V Bratislave a Košiciach sa počas minulého týždňa uskutočnili pracovné stretnutia organizátorov Národného pochodu za život s partnermi pochodu. Stretnutí sa zúčastnili aj bratislavský a košický arcibiskupi – Stanislav Zvolenský a Bernard Bober, ktorí viac ako 60 zástupcom mimovládnych organizácií, spoločenstiev, cirkví a hnutí zdôraznili dôležitosť a hodnotu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a potrebu jeho ochrany v súčasnej dobe. Účastníci stretnutia zastupujúci organizácie so základňou niekoľko desiatok tisíc členov venujúce sa práci s mládežou, deťmi, rodinami, ale aj študentmi a seniormi boli informovaní o pochode, jeho cieľoch a povahe no najmä o možnostiach zapojiť sa do jeho organizácie. Boli pozvaní k vlastnej aktivite pri propagovaní pochodu a jeho hodnôt, no najmä k zúčastneniu sa na pochode.

Predseda organizácie eRko pracujúcej s deťmi a mládežou od roku 1990, Juraj Králik, vyjadril silnú podporu myšlienke Národného pochodu: „V eRku sa vedome snažíme o rozvíjanie úcty k životu už veľa rokov. Tešíme sa, že v septembri budeme mať možnosť spolu s ďalšími ľudmi vyjadriť, že život je dar a povzbudiť Slovensko k pravdivým postojom k životu.“

Hovorca Národného pochodu za život, Tomáš Kováčik, pozýva k podpore a účasti na pochode všetkých jednotlivcov, organizácie, spoločenstvá, cirkvi či združenia a spolky: „Je dôležité vyjsť verejne von a povedať, že každý ľudský život – mladý, seniorský či nenarodený – je jedinečný a zo svojej podstaty si zaslúži úctu a ochranu. Verejné prejavenie tohto názoru je vzhľadom na vnímanie človeka a jeho hodnoty súčasnou spoločnosťou čoraz dôležitejšie.“

Národný pochod za život ako najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku sa bude po prvý krát konať s celoslovenskou pôsobnosťou. Lokálne pochody za život sa v rôznych mestách konali v marci, z nich najväčší mal názov Bratislava za život a zúčastnilo sa ho 2000 najmä mladých ľudí. Organizátori septembrového pochodu očakávajú účasť viac ako desať tisíc pochodujúcich, ktorí vyjadria podporu ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť a premenia Košice na Európske hlavné mesto kultúry života. Pripravené budú aj sprievodné podujatia – prednášky, workshopy, diskusie, koncerty či sv. omše so všetkými slovenskými biskupmi.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.