A je to tu! Máme nové logo a novú webovú stránku!

Fórum života všetkým svojim priaznivcom a podporovateľom s radosťou oznamuje, že v prevádzke je NOVÁ webová stránka na starej adrese www.forumzivota.sk! Chce byť prehľadnejšia, dynamickejšia, osobnejšia a v neposlednom rade krajšia 🙂 . A spolu s novou stránkou prichádza aj nový vizuál loga.

„S myšlienkou spustiť novú stránku sme sa pohrávali už dlhší čas, cítili sme, že tá stará je zbytočne informačne prehustená, málo prehľadná a nepružná,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života. Ako dodáva, pro-life problematika prináša množstvo nových tém, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť priestor a možnosti starej webovej stránky boli v tomto smere obmedzené. „Sme veľmi radi, že sa to konečne podarilo, nová stránka je na svete a hoci ešte má isté nedostatky, všetko je v progrese a veríme, že aj s pomocou našich priaznivcov a podporovateľov sa nám podarí ju čoskoro doladiť,“ pokračuje Dobešová a upozorňuje na ďalšiu novinku občianskeho združenia, ktorá prichádza ruka v ruke s novou stránkou – úplne nové logo.

„Logo prezentuje inštitúciu a je prvým vizuálne vnímaným znakom pri stretnutí sa s ňou. Chce komunikovať poslanie, hodnoty, víziu. Takýmto znakom Fóra života bolo dlhé roky pomyslené zoskupenie rodiny – mama, otec, dieťatko – a upozorňovalo na nevyhnutnosť ochrany (predovšetkým) nenarodeného života. Z predchádzajúceho loga sme však ako dizajnéri cítili najmä vyjadrenie vzťahu. Vzťahu dôvery, nehy, krehkosti a ochrany života zároveň. V tejto línii intimity vzťahu sme zotrvali, a upriamili pozornosť na detail, ktorý okoliu prezrádza ľudské emócie, radosti a starosti,“ vysvetľujú manželia Zuzana a Jozef Turlíkovci, dizajnéri, ktorí sú autormi nového vizuálu. Nové logo je podľa nich pokračovaním spomenutej vízie, avšak tentokrát chce dôraz položiť na hodnotu vzťahu – nielen rodinného, ale aj v spoločenstve a spoločnosti, „kde si chceme navzájom pomáhať a chrániť to najvzácnejšie, čo nám bolo dané – život – od jeho prirodzeného počiatku až po prirodzený koniec.“ Nové logo, ktoré si môžete pozrieť na stránke Fóra života, pozostáva zo symbolu dvoch skláňajúcich sa tvárí a textovej časti nesúcej názov občianskeho združenia, farebná dvojkombinácia zostáva nezmenená.

DÚFAME, ŽE SA VÁM NAŠE NOVINKY BUDÚ PÁČIŤ ROVNAKO AKO NÁM 🙂

Vaši „Fóraci“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.