Európska iniciatíva Jeden z nás dosiahla pol miliónov podpisov

Európska iniciatíva občanov Jeden z nás v prvý júnový týždeň dosiahla dva dôležité medzníky. Doteraz ju svojim podpisom podporilo vyše pol milióna občanov EÚ a zároveň Holandsko sa pripojilo k ďalším šiestim krajinám, ktoré dosiahli minimálne vyžadovaný počet podpisov, čím bola splnená podmienka podpory zo siedmich krajín EÚ.

 Po Poľsku, Taliansku, Maďarsku, Slovensku, Rakúsku a Španielsku sa Holandsko stalo siedmou krajinou, ktorá dosiahla minimálnu stanovenú kvótu pre počet podpisov pod Európsku iniciatívu občanov. Iniciatíva Jeden z nás tak naplnila prvú podmienku na úspech, keď ju stanoveným počtom podpisov podporilo už sedem krajín. Zároveň iniciatívu doteraz podporilo už vyše 530-tisíc občanov EÚ. Zo Slovenska tak urobilo už 19-tisíc občanov.

„Prvé kritérium pre úspech iniciatívy je dosiahnuté. Minimálne počty podpisov získalo už sedem krajín. Teraz potrebujeme získať ešte pol milióna podpisov, aby sme splnili aj druhé kritérium, teda získať aspoň milión podpisov. Túto druhú polovicu bude zrejme náročnejšie získať, pretože už mnoho ľudí, ktorí chceli, iniciatívu podpísali. Preto by som chcel vyzvať všetkých, ktorí iniciatívu už podpísali, aby o nej dali vedieť ďalej svojim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, aby sa tak rozšíril okruh ľudí, ktorí sa o nej dozvedia a mohli by ju podpísať,“ vyzýva Marek Michalčík, národný koordinátor iniciatívy a podpredseda občianskeho združenia Fórum života.

Iniciatívu je možné podpísať on-line cez stránku www.oneofus.eu/sk  a kliknutím na tlačidlo „PODPÍŠ“.  Druhou možnosťou je podpísať ju fyzicky. Hárky sú dostupné cez kanceláriu Fóra života na e-mailovej adrese kancelaria@forumzivota.sk alebo na stiahnutie zo stránky www.oneofus.eu/sk. Hárky je potrebné zaslať na adresu Fóra života na Heydukovu 14, 811 08, Bratislava.

Signatári musia byť dospelí (18+), slovenskí štátni príslušníci alebo osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Iniciatívu môže každý podporiť iba raz. Zbieranie podpisov Európska komisia predĺžila do 1. novembra 2013.  Cieľom európskej iniciatívy občanov Jeden z nás je iniciovať skončenie financovania aktivít zo zdrojov Európskej únie, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.

Viac informácií je dostupných na stránke www.oneofus.eu.

 O Európskej iniciatíve občanov

Európska iniciatíva občanov je nový nástroj, ktorým môžu ovplyvniť legislatívu EÚ aj priamo občania EÚ. Európska komisia musí každú úspešnú iniciatívu starostlivo posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z jej požiadaviek. Navrhnuté opatrenia sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu alebo do Rady. Viac o Európskej iniciatíve občanov na stránke http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.