Na „Deň Evangelium vitae“ v Ríme zavítajú i slovenskí pútnici

„Deň Evangelium vitae“ je názov dvojdňového stretnutia, ktoré sa uskutoční 15. a 16. júna 2013 v Ríme. Ide o udalosť Roku viery, v počas ktorého budú jeho účastníci sláviť aj spoločnú eucharistiu so Svätým Otcom Františkom. Kým nedeľný program bude venovaný najmä spoločnému sláveniu, sobotný bude spojený s púťou k hrobu sv. apoštola Petra, katechézou pre rôzne vekové skupiny a večernou tichou svetelnou procesiou, ktorú na Svätopeterskom námestí uzavrie duchovný program tvorený zaujímavými svedectvami. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastní aj podpredseda Fóra života Marek Michalčík, s ktorým prinášame rozhovor.

Z akého podnetu ste sa rozhodli cestovať do Ríma?

Zvolanie takéhoto stretnutia pápežom je niečím výnimočným. Do Ríma tak smerujú cesty zástupcov hnutia za život z celého sveta, aby spoločne a verejne dali najavo vďaku za významnú encykliku Jána Pavla Evangelium Vitae a vyjadrili chuť a odhodlanie preniesť jej princípy a odporúčania do praxe. Okrem vyjadrenia vďaky a spolupatričnosti si od stretnutia sľubujem, že bude povzbudením do angažovanosti sa pre ochranu života nielen pre nás, čo prídeme do Ríma, ale pre všetkých kresťanov na svete. Pocestujem s manželkou a viem, že sa chystá aj niekoľko kolegov z Fóra života.

Aký vás tam čaká program?

Okrem nedeľnej svätej omše nás čaká sobotný skôr pracovný program. Ako národný koordinátor európskej iniciatívy občanov Jeden z nás sa zúčastním plenárneho zasadania k tejto iniciatíve, ktoré sa bude konať v Ríme. S kolegami z centrálnej kancelárie a vyše dvadsiatich krajín Európy budeme tiež zdieľať naše skúsenosti s organizovaním zberu v jednotlivých krajinách a budeme dohadovať ďalší postup, aby sa nám podarilo splniť cieľ – milión podpisov. Na uvedenom stretnutí budem referovať o zbere podpisov pod iniciatívu na Slovensku.

Čo si od účasti sľubujete a ako vnímate túto aktivitu v rámci Roka viery?

Viacerí v cirkvi vnímajú potrebu šírenia kultúry života za jednu z kľúčových výziev našej epochy. Ako takú, teda ako súčasť evanjelia, ktoré sme povolaní hlásať, by ju ale mali vnímať všetci kresťania-katolíci. Deň Evanjelia života by mohol prispieť k takémuto vnímaniu. Viera bez aplikácie v konkrétnom živote sa stáva nedôveryhodnou. Učenie o dôstojnosti ľudského života je integrálnou súčasťou našej viery a vyžaduje si prejavy viery v každodennom živote, napríklad obhajobou práva na život počatých detí alebo prežívaním manželstva v duchu katolíckeho učenia. Preto sa teším, že v Roku viery pápeži upriamili pozornosť aj na tento moment našej viery a vyzývajú tým k jej prehĺbeniu.

Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.