Amerika sa pripravuje na privítanie ikony Panny Márie Čenstochovskej

Začali sa prípravy na druhú etapu celosvetovej púte kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej „Od oceánu k oceánu“ v Amerike, ktorá sa začne v auguste. Tentokrát pôjde o trasu od Atlantiku po Pacifik. O koordináciu sa stará Human Life International (HLI), medzinárodná organizácia venujúca sa ochrane života a rodiny založená benediktínom Paulom Marxom. O. Peter West, viceprezident HLI pre misie, je zodpovedný za putovanie ikony po USA. Osobne sa zúčastnil aj na odštartovaní celosvetovej kampane na podporu civilizácie života a lásky v poľskej Jasnej Góre pred vyše rokom. Organizátori púte povzbudzujú americké pro-life hnutia a ich podporovateľov, aby oslovili kňazov vo svojich farnostiach a zapojili sa tak do reťaze navštívených miest pozvaním ikony do svojho miestneho chrámu. Pripomíname, že na prelome augusta a septembra minulý rok sa ikona v gescii Fóra života zastavila aj na vyše dvadsiatich miestach na Slovensku, kde si ju uctili tisícky veriacich. Priebežné informácie o putovaní aj naďalej budeme ponúkať na stránke www.odoceanukoceanu.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.